Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 21.6.2022. je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su :

1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave 1,
– nemaju poslovne račune u blokadi,
– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i
neprofitne organizacije.

 

Podnošenje prijave na poziv započinje 27.6.2022. u 8:00 sati.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”