Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

 

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 90.000.000,00 kuna.

 

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 

1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

 

2.fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje

imaju sjedište na području Republike Hrvatske

nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

nemaju poslovne račune u blokadi

ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

 

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 10. lipnja 2021. godine u 8:00 sati.

 

 

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenjeovog Poziva.

 

 

Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda i sadrži podatke o:

Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila

Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama

 

 

Prijava na Poziv podnosise isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjestaza vozila s liste energetski učinkovitih vozila. Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv.

 

 

Više pročitajte na: www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=155

 

Izvor: fzoeu.hr

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“