Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma (EnU-8/21)

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas, 15. prosinca 2021. godine, objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma.

 

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih guma. Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se nove gume klase C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva A ili B, koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

 

Ovim Pozivom doprinosi se smanjenju emisija stakleničkih plinova u sektoru prometa kroz povećanje učinkovitosti potrošnje goriva u cestovnom prijevozu putnika i tereta. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti montirano 20.000 guma viših razreda energetske učinkovitosti.

Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,0048 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 350 t CO2/god.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe obrtnici i trgovačka društva (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
imaju sjedište na području Republike Hrvatske

podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju

nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

nemaju poslovne račune u blokadi

ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

imaju važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika/tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu5.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu pravne osobe koje:
imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu

ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

 

Više informacija pronađite ovdje.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“