Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva

Grad Ivanić-Grad raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva.

 

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje.

 

Lista reda prvenstva za kupnju tih stanova utvrđuje se sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada.

 

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Ivanić-Grada imaju građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

 

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba, osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama.

 

Veličina stana odnosno najveći broj soba u stanu za kojeg podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev određuje se prema broju članova obiteljskog domaćinstva koji bi živjeti u stanu koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje i to kako slijedi:

 

a)    za 1 osobu…………………………………………………………………………do 50 m2 NKP-a,

b)    za 2 osobe…………………………………………………………………………do 60 m2 NKP-a,

c)    za 3 osobe…………………………………………………………………………do 70 m2 NKP-a,

d)    za 4 osobe…………………………………………………………………………do 80 m2 NKP-a,

e)    za 5 osoba…………………………………………………………………………do 90 m2 NKP-a,

f)     za 6 osoba i više osoba……………………………………………………..do 100 m2 NKP-a,

g)    za svakog sljedećeg člana domaćinstva……………………………..+10 m2 NKP-a

(NKP = Neto korisna površina stana)

 

 

Zahtjevi se mogu predati zaključno do 31. prosinca 2021. godine.

 

 

Ostale uvjete natječaja provjerite ovdje.

 

Izvor: ivanic-grad.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”