Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Objavljen je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u postojećim obiteljskim kućama.

 

Fotonaponske elektrane mogu biti postavljene na postojeće obiteljske kuće ili na postojeće pomoćne građevine uz obiteljsku kuću.

 

Za sufinanciranje su prihvatljive isključivo fotonaponske elektrane koje su ugrađene  i puštene u pogon  nakon 1. siječnja 2023. godine, stupnja korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%.

 

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti sufinancirano oko 3500 ugrađenih fotonaponskih elektrana.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imali prebivalište na adresi i mjestu kuće.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 12.425.000,00 eura. Sredstva se dodjeljuju u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane, a najviše do 50% opravdanih troškova Projekta.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, kako slijedi:

  • fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači (potkonstrukcija), pretvarači (inverteri), DC i AC razvod,
  • regulacijska, mjerna i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka,
  • oprema obračunskog mjernog mjesta,
  • ostala oprema za pravilan rad sustava,
  • građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (kabelski prodori, betoniranje postolja i sl.),
  • gromobranska instalacija FN elektrane.

 

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom Poziv EnU-4/23 – prijava, dostavlja se.

 

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Izvor: www.fzoeu.hr