Javni poziv za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini.

Prihvatljivi projekti koji će se financirati na temelju ovog Javnog poziva definirani su Odlukom o uvjetima i kriterijima dodjele potpora za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani za provedbu projekta/aktivnosti, a vezani su prema mjeri:

Mjera 1. POBOLJŠANJE GOSPODARENJA S DIVLJAČI I LOVIŠTEM
Podmjere:

1.1, Unos fazanskog pileta (starosti 10 -12 tjedana)
2.2. Unos odraslog fazana
1.3. Unos zeca običnoga
1.4. Osiguranje lovišta od šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama, šteta na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima i šteta na divljači
1.5. Sprečavanje šteta od divljači
1.6. Nabava opreme za potrebe uzgoja i zaštite divljači u lovištima,
1.7. Zbrinjavanje lešina divljih svinja dostavom potvrde u nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u svrhu laboratorijske pretrage na ASK
1.8. Nabava sredstva i opreme za dezinfekciju u cilju sprečavanja ASK
1.9. Izrada dokumentacije

 

Javni poziv otvoren je do utroška proračunskih sredstva, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

Više pročitajte na: zagrebacka-zupanija.hr