Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas, 28.9.2022. godine, raspisao je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

 

 

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama.

 

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

 

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.  Očekivani učinci provedbe Poziva su godišnja ušteda energije od 0,0825 PJ i smanjenje emisije CO2 od 3.880,00 t CO2.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura).

 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva.

 

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja za:

  • M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode: najviši iznos opravdanog troška je 60.000,00 kuna (7.963,37 eura),
  • M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150): najviši iznos opravdanog troška je 80.000,00 kuna (10.617,82 eura),
  • M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima: najviši iznos opravdanog troška je 40.000,00 kuna (5.308,91 eura),
  • M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu: najviši iznos opravdanog troška je 80.000,00 kn (10.617,82 eura).

 

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka putem preporučene pošte na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati, a Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

 

 

Izvor: fzoeu.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“