Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) sukladno Tehničkim uvjetima u kojima je objavljen popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu.

 

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 200 sustava za korištenje OIE. Očekivani učinci provedbe Poziva su godišnja ušteda energije od 0,1 PJ i smanjenje emisije CO2 od 6.280,00 t CO2.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji
  • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:

do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka

do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka

do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske

  • za stručni nadzor do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

 

Pa ovom Pozivu opravdani su troškovi:

  • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
  • izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje
  • provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja

 

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Podnošenje prijava na Poziv započinje 25. travnja 2022. godine od 9:00 sati.

 

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”