Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je raspisalo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada.

 

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se na hrvatskom jeziku i pismu na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, naznaka: »Javni poziv – obrada EE otpada«.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja na ovaj javni poziv počinje teći od prvog dana nakon objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama te traje 15 dana od objave ovoga javnog poziva u Narodnim novinama (poziv objavljen u tiskanom izdanju 14.9.2022.).

 

 

Više informacija možete pronaći OVDJE.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“