Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu.

 

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgoj svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu je dodjela jednokratne financijske potpore za nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda. Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti čija je primjena propisana Naredbom 145/21 i Naredbom 2812021, kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti, sprečavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

 

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, a raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 1.864.000,00 kuna.

 

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po gospodarstvu je 20.000,00 kuna.

 

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje:

  • u svom posjedu imaju objekt u kojem se svinje drže na otvorenom koji je registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja;
  • gospodarstvo je u JRDŽ označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost;
  • imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s člankom 4. stavkom 2. Naredbe 28/2021;
  • proveden je veterinarski pregled gospodarstva koja drže svinje na otvorenom u skladu s dijelom 8, točkom 3. Programa nadziranja afričke svinjske kuge u 2022. godini.

 

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda, za stvarno nastalu kupnju materijala za postavljanje dvostrukih ograda, a dokazuje se isključivo izdanim računima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda te troškove prijevoza materijala.

 

Iznimno od prethodno navedenog, korisnik ima pravo na ponovno sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu, za objekt koji je registriran na drugoj lokaciji te u skladu s time ima drugi JIBG, u odnosu na objekt za koje je prethodno ostvario pravo na sufinanciranje postavljanja dvostrukih ograda.

 

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, zahtjev za sufinanciranje nabavke materijala za postavljanje dvostrukih ograda u uzgoj ima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.

 

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 3. listopada 2022. godine.

 

Izvor:poljoprivreda.gov.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”