Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu

Grad Ivanić-Grad poziva udruge/organizacije civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu.

 

Udruge/organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Ivanić-Grada za sljedeća prioritetna područja:

 

Prioritetno područje 1- kultura

Prioritetno područje 2-tehnička kultura

Prioritetno područje 3-sport

Prioritetno područje 4-civilno društvo

Prioritetno područje 5-zdravstvo i socijalna zaštita

 

 

Za financiranje projekata/programa/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva, u Proračunu Grada Ivanić-Grada raspoloživ je iznos od 2.345.000,00 kuna, od toga za:

 

Prioritetno područje 1 – kultura – 200.000,00 kn

Prioritetno područje 2 – tehnička kultura – 120.000,00 kn

Prioritetno područje 3 – sport – 1.425.000,00 kn

Prioritetno područje 4 – civilno društvo – 350.000,00 kn

Prioritetno područje 5 – zdravstvo i socijalna zaštita – 250.000,00 kn

 

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti za financiranje projekta/programa/manifestacija je 2.000,00 kuna, a najveći je 160.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa/projekta/manifestacija na ovaj Javni poziv je od 14.veljače 2022.godine do 14.ožujka 2022.godine.

 

Poziv i sve detalje pogledajte ovdje.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”