Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova (EnU-1/21)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 21.07.2021. objavio je Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine za sufinanciranje nabave odnosno:

  1. kupnje kondenzacijskih bojlera za pojedinačne stambene jedinice unutar obiteljskih kuća, višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada
  1. kupnje i ugradnje kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada.

 

Korisnici sredstava:
• Fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća
• Upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava iznosi 32.000.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija i subvencija u iznosu do 80% opravdanih troškova, kako slijedi:

• za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000,00 kuna po stambenoj jedinici,
• za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500,00 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000,00 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

 

Opravdan je trošak nabave:
• novog kondenzacijskog bojlera kojim se zamjenjuje postojeći pojedinačni etažni bojler
• novog kondenzacijskog kotla kojim se zamjenjuje postojeći plinski kotao koji nije kondenzacijski, nastao nakon potresa.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 29. srpnja 2021. godine u 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Način podnošenja prijave:

Građani mogu prijavu na Poziv podnijeti na jedan od sljedećih načina:
• pisanim putem, popunjavanjem prijavnog obrasca (Prilog 2. Poziva) i dostavom obvezne dokumentacije putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
• elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave preko mrežne stranice Fonda, na način da se za svako zasebno obračunsko mjerno mjesto dostavlja jedna prijava za jedan kondenzacijski bojler.

Upravitelji zgrada mogu prijavu na Poziv podnijeti isključivo elektroničkim putem kroz sustav ePrijave, na način da se za svaku zajedničku kotlovnicu koju koristi višestambena, poslovno-stambena zgrada ili skup zgrada dostavlja jedna prijava.

 

Više pročitajte na: fzoeu.hr/hr/natjecaj

 

Izvor: fzoeu.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”