Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika (JP ZO 8/2021)

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas, 13. prosinca 2021. godine, objavio je Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika.

 

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave filtera ili/i sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u javnom linijskom i povremenom prijevozu putnika (npr. autobusima i dr.) je nabava filtera i/ili filtracijskih sustava koji imaju svrhu sprječavanja širenja povećanih količina alergena, koji su posljedica klimatskih promjena.

 


Cilj
ovog Javnog poziva je doprinos mjeri prilagodbe klimatskim promjenama – jačanje sustava praćenja alergenskih vrsta.
Klimatske
promjene, odnosno globalno zatopljenje koje nastaje uslijed povećane količine emisija ugljičnog dioksida u zraku, utječe na rast biljaka i povećanog stvaranja alergogenog peluda . Filterima se osim alergena, u znatnoj mjeri sprječava i širenje bakterija i virusa (npr. koronavirusa) u zatvorenim prostorima u kojima dulje vrijeme borave putnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo pravne i fizičke osobe obrtnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu te koje:


obavljaju javni linijski cestovni prijevoz putnika ili koji obavljaju javni povremeni cestovni prijevoz putnika u unutarnjem i/ili međunarodnom prijevozu unaprijed definirane skupine putnika sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama


imaju sjedište na području Republike Hrvatske


podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva


dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu


nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu


nemaju poslovne račune u blokadi


ostvaruju pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis


nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave. Sukladno članku 150. Općeg poreznog zakona („Narodne novine” 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) dospjeli porezni dug koji ne prelazi iznos od 10 kuna neće se smatrati poreznim dugom u smislu ovog Javnog poziva


dostave potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za zastupanje te pravne osobe

– prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave Filtera i/ili Sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.


Pod pravnim osobama podrazumijevaju se mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

 

Više informacija pronađite ovdje.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“