Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosń turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog tuńma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije, a provodi se kroz Mjere Programa:
• Mjera A – povećanje standards, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A l- Hotela, A2 – Kampova, A3 — OPG
• Mjera B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije

 

Za dodjelu bespovraœih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.

 

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, do zaključno 20. lipnja 2022. do 24.00 sati.

 

Prijave se obvezno podnose online (uključivši priloge), putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

 

Isključivo prijavitelji s područja Sisačko-moslavačke županije koji se prijavljuju na mjeru B i koji nisu u mogućnosti prijavu podnijeti online, mogu ju poslati poštom.

 

Prijavitelj po predmetnom Javnom pozivu može podnijeti jednu prijavu.

 

Cjeloviti tekst Programa s popratnom dokumentacijom sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“