Javni poziv za iskaz interesa za prikupljanje proketnih prijedloga iz područja zdravlja s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanje na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 10.6.2022. objavljuje “JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IZ PODRUČJA ZDRAVLJA s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanja na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja”

 

Projekti se odnose na tri strateška područja:
(i) razvoj inovativnih i zelenijih tehnologija i proizvodnih process za proizvodnju lijekova;
(ii) inovacije u antimikrobnoj rezistenciji i rijetkim bolestima, kao i u nove zdravstvene prijetnje ako su komplementarne HERA-i;
(iii) razvoj genske i stanične terapije, uključujući proizvodne procese i tehnologije.

 

Cilj IPCEI-a je da odgovori na tržišne nedostatke u područja zdravlja i da podrži razvoj inovacija u tom području. IPCEI Zdravlje trebao bi doprinijeti ostvarenju tri cilja od zajedničkog europskog interesa:
• poticanje razvoja i uvođenja značajnog medicinskog napretka u terapijama koje će pomoći oblikovati zdravlje u budućnosti i poboljšati kvalitetu skrbi za pacijente,
• osnaživanje sposobnosti i kapaciteta EU kroz razvoj inovativnih proizvodnih procesa u cijelom lancu opskrbe i
• izgradnja industrijskog alata za odgovaranje na iznenadne medicinske potrebe te pripremu za buduće zdravstvene krize s ciljem jačanja europske otpornosti.

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na:

• modernizaciju proizvodnih procesa;
• inovativne proizvode u novim terapijskim područjima;
• personalizirani lijekovi i medicinska tehnologija;
• spremnost odgovora na zdravstvene krize.

 

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani subjekti:
• poduzeće, istraživački institut ili konzorcij više poduzeća/instituta koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske i čiji će se projekti provoditi u Republici Hrvatskoj;
• čiji su prijedlozi projekata u skladu s IPCEI kriterijima;
• koji su dio zdravstvenog lanca vrijednosti (od istraživanja, do sirovina, od proizvodnje do recikliranja ili do, ukoliko je neizbježno, odlaganja medicinskog otpada) čiji prijedlozi projekata su značajni za razvoj vrijednosnog lanca u zdravstvenom sektoru unutar EU-a i pridonose cilju veće autonomije i globalne konkurentnosti EU-u u tom području;
• koji mogu dokazati dosadašnji rad u traženom području
• čiji projekti su u procesu istraživanja i razvoja te trebaju komercijalizaciju ili projekti koji osiguravaju prvu industrijsku upotrebu
• čije koristi od projekta se neće odnositi samo na poduzeća u sektoru već moraju imati veći značaj i primjenu za europsko gospodarstvo i društvo kroz pozitivne učinke prelijevanja, a koji se mogu jasno definirati.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv za iskaz interesa počinje danom objave Javnog poziva za iskaz interesa na mrežnoj stranici Ministarstva, a završava zaprimanjem u Ministarstvu putem elektroničke pošte najkasnije do 8. srpnja 2022. godine u 23:59 sati.

 

Izvor: mingor.gov.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”