Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

Grad Ivanić-Grad raspisao je danas, 30.03.2022. godine, Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini.

 

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini, sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Ivanić-Grad i stanovnike Grada Ivanić-Grada koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

 

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Ivanić-Grad i stanovnike Grada Ivanić-Grada.

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti lokalni i regionalni radijski nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Zagrebačke županije
  • imaju koncesiju za područje Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije
  • upisani su u Knjigu koncesija pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije: Zagrebačka županija ili područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije, najmanje godinu dana prije dana objave ovog Javnog poziva.

 

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

  • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije
  • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
  • koji imaju dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Ivanić-Grada

 

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad ili osobno u pisarnici Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad – prizemlje, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini – ne otvaraj“.

 

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

 

Više informacija i dokumentaciju Javnog poziva pronađite ovdje.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”