Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija raspisalo je Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2022. godini.

 

Svrha i ciljevi Javnog poziva su:

  • poticanje prevođenja vrijednih izvornih hrvatskih književnih djela na strane jezike, odnosno neknjiževnih djela važnih za promicanje hrvatske kulture
  • promidžba hrvatskih autora i njihovih djela u inozemstvu
  • jačanje i profesionalizacija posredničke djelatnosti i književnosti (zastupanje autora/prodaja prava)

 

Na Javni se poziv mogu prijaviti fizičke i pravne osobe registrirane za izdavačku djelatnost, zastupanje/posredovanje i/ili prodaju autorskih prava koji su do sada zaključili najmanje 5 ugovora za prodaju izdavačkih prava hrvatskih autora. Prijavitelji moraju biti nositelji autorskih prava za djela koja prijavljuju na ovaj Javni poziv ili moraju posjedovati pismenu izjavu nositelja autorskih prava da su suglasni s izradom i korištenjem oglednog prijevoda u skladu s ciljevima Javnog poziva.

 

Prijava koja se dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte translation-grants@min-kulture.hr mora sadržavati:

  • potpisanu i pečatiranu prijavnicu objavljenu na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija sa sljedećim podatcima:
  • popis oglednih prijevoda za koje se traži financiranje (ime autora, naziv djela, reference autora i djela koje se prevodi, plan korištenja oglednog prijevoda)
  • jezik na koji se prevodi
  • troškovnik projekta

 

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se od datuma objave do 1. prosinca 2022. godine.

 

Više informacija pročitajte ovdje.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”