Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas, 6.5.2022. godine, Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022).

 

Predmet Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima je financiranje izrade projektno/tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije. Izrada predmetne dokumentacije omogućit će hrvatskim gospodarskim subjektima koji su uključeni u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS) kao i operaterima postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja, a koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova, realizaciju propisanih mjera iz izrađene dokumentacije, uz mogućnost korištenja sredstava EU fondova.

 

Cilj ovog Javnog poziva je pomoć operaterima postrojenja EU ETS i operaterima postrojenja koji su isključeni iz EU ETS-a koji ujedno provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi im se omogućila izrada projektne dokumentacije s ciljem procjene svih raspoloživih mjera niskougljične tranzicije. Navedena tranzicija će biti moguća ulaganjem u nove tehnologije kako bi EU ETS postrojenja dostigla ili premašila razine zadanih referentnih vrijednosti (benchmarka).

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo trgovačka društva — operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova.

 

Po ovom Javnom pozivu Prijavitelj može dostaviti jedan (1) zahtjev, koji se može  odnositi na više dokumenata projektno/tehničke dokumentacije.

 

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna,  a intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 16.000.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su troškovi koji se odnose na pripremu i izradu projektno/tehničke dokumentacije koja je potrebna za prijavu projekata na natječaje financirane iz EU fondova, a namijenjeni su za gospodarske subjekte u EU ETS-u obuhvaćenih Direktivom 2003/87/EZ kao i operatere postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja, a koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova. Mjere koje su utvrđene navedenom dokumentacijom trebaju omogućiti smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

 

Prihvatljiva projektno/tehnička dokumentacija za mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti su:

  • studija izvodljivosti
  • investicijska studija, projektna dokumentacija što uključuje izradu idejnih rješenja, tehničkih, građevinskih, strojarskih i elektro projekata, natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove
  • izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za neposredno financiranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava 31. prosinca 2022. godine ili danom  iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojoj mrežnoj stranici putem obavijesti izvijestiti zainteresirana trgovačka društva o danu utroška sredstava, nakon čega se Javni poziv zatvara.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“