Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz Programa LIFE 2021. – 2027. koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2021. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2021. godini.

 

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove u provedbi i dostizanju ciljeva u području okoliša i klimatskih aktivnosti. U novom programskom razdoblju koje je stupilo na snagu ove godine (2021.-2027.) Program LIFE odabrane projekte sufinancira u iznosu do 60%, odnosno do najviše 75% za projekte usmjerene aktivnostima očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte, koji se prijave po ovom Javnom pozivu, a koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2021. godinu, sufinancirati u visini do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

 

Za nacionalno sufinanciranje mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Rok za prijavu projektni prijedloga za nacionalno sufinanciranje je 9. studenog 2021.

 

Tekst javnog poziva dostupan je na poveznici:

https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2021/10/LIFE-Nacionalno-sufinanciranje-SAP-2021.-javni-poziv.pdf.

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/javni-poziv-za-dostavu-zahtjeva-za-nacionalno-sufinanciranje-projekata-standardnih-djelovanja-iz-programa-life-2021-2027-za-life-natjecaj-2021-godine/

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/uprava-za-programe-i-projekte-eu-europske-i-medjunarodne-poslove-7394/life-program-nacionalne-potpore/8459

 

 

Više pročitajte ovdje.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”