Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sjetvu i sadnju – subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sjetvu i sadnju – subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini.

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala (sjeme, presadnice, zaštitna sredstva, gnojiva) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) 316/2019 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

 

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Korisnicima u sjetvi i sadnji poljoprivrednih kultura zbog globalnih poremećaja cijena repromaterijala (reprodukcijskog materijala, zaštitna sredstva, gnojiva) na tržištu kroz subvencioniranje kamate.

 

Korisnici potpora koje se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu u Zagrebačkoj županiji, najkasnije do 31. prosinca 2023. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije. Korisnici potpora upisani su u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznici su plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

 

Potpora za subvencioniranje kamate za kreditiranje sjetve i/ili sadnje u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini korisniku će se dodijeliti za subvencioniranje kamate kratkoročnih kredita za financiranje poljoprivrednog repromaterijala (sjemena, presadnica, gnojiva, zaštitnih sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica.

 

Najveći iznos potpore je do 5.000,00 eura po korisniku potpore.

 

1. Prihvatljivi Korisnici za dodjelu Potpora su oni koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najkasnije do 31. prosinca 2023. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije
– upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu u Zagrebačkoj županiji,
– obavljaju sjetvu i sadnju na području Zagrebačke županije,
– upisani najmanje u Registar poreznih obveznika, odnosno obveznici sustava PDV-a, ovisno o uvjetima koje zahtjeva pojedina Banka,
– bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 

2. Prihvatljiva Ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– provodi ih prihvatljiv Korisnik,
– odnose se na prihvatljive aktivnosti unutar Javnog poziva,
– realiziraju se na području Zagrebačke županije,
– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja,
– nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora.

 

3. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

4. Gornja granica ukupnog iznosa potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1408/2013 primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije.

 

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Više pročitajte na: zagrebacka-zupanija.hr