Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sjetvu i sadnju – subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sjetvu i sadnju – subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamata za kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala (sjeme, presadnice, zaštitna sredstva, gnojiva) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) 316/2019 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

 

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Korisnicima u sjetvi i sadnji poljoprivrednih kultura zbog globalnih poremećaja cijena repromaterijala (reprodukcijskog materijala, zaštitna sredstva, gnojiva) na tržištu kroz subvencioniranje kamate.

 

Korisnici potpora koje se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), najkasnije do 31. prosinca 2022. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije

 

Potpora za subvencioniranje kamate za kreditiranje sjetve i/ili sadnje u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini korisniku će se dodijeliti za subvencioniranje kamate kratkoročnih kredita za financiranje poljoprivrednog repromaterijala (sjemena, presadnica, gnojiva, zaštitnih sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica.

 

Najmanji iznos kreditiranja je 1.500,00 eura.
Najveći iznos kreditiranja je 125.000,00 eura.

 

Kamatna stopa iznosi maksimalno do 4,00 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita-

 

Najveći iznos potpore je do 5.000,00 eura po korisniku potpore.

 

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Više na: zagrebacka-zupanija.hr