Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije – sunčane elektrane na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije – sunčane elektrane na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini.

 

Prihvatljivi Podnositelji su:
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika, odnosno u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju
za proizvodnju za koju traži potporu, najkasnije do 31. prosinca 2022. godine, a koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,
fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke
bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 

Kategorije Korisnika su:
„profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,

„mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe

„ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu

„mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“ i nositelj, odnosno odgovorna osoba nije starija od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu

 

Prihvatljive aktivnosti su:
1.1. Troškovi dostave, nabave i postave sunčane elektrane (u tekstu: SE), ostala oprema za pravilan rad sustava, elementi SE s montažom i nosivom konstrukcijom za njihovo pričvršćivanje na krovišta iskazani isključivo na jednom računu sa specifikacijom troškova

1.2. Troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta SE u mrežnom radu, dvosmjerno brojilo i dr.,

1.3. Projektna dokumentacija potrebna za ugradnju i postavu SE

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.


Najviši ukupni godišnji iznos potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije sunčane elektrane na poljoprivrednim gospodarstvima u 2023. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 10.000,00 EU.

 

Trajanje: 12. 4. 2023. – 15. 11. 2023. odnosno do utroška proračunskih sredstava.

 

Više na: zagrebacka-zupanija.hr