Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini

Zagrebačka županija danas, 21. veljače, raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini.

 

Programom poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2022.do 2024. godine predviđena su četiri cilja potpore ruralnom razvoju koja se žele doseći:
Preusmjerenje na ekološku poljoprivredu

Konkurentnost poljoprivrede

Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama

Uravnoteženi teritorijalni razvoj ruralnih područja

 

Vezano uz navedene ciljeve definirani su i glavni prioriteti za planiranje ruralnog razvoja koji obuhvaćaju poticanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima, povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu, promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom emisijom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru te promicanje socijalne uključenosti, smanjenja siromaštva i
gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

 

Prihvatljivi Podnositelji su:
mikro, mala i srednja poduzeća (MSPovi) upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2021. i koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije

poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti iz područja prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda,

poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti iz područja prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda i/ili su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke
bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 

Kategorije Korisnika su:

konvencionalni poljoprivrednik “ je korisnik koji nije „profesionalni poljoprivrednik“ i/ili „mladi poljoprivrednik“ profesionalni poljoprivrednik” je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
mladi poljoprivrednik je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi
poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje
odobreno računovodstveno razdoblje i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba odgovorna osoba pravne osobe ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe.

 

Rok za podnošenje prijave: 21.02.2022. – 15.11.2022.

 

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore i intenzitet potpore:

Potpora za ulaganja povezana s energetskom učinkovitošću i obnovljivim izvorima energije na poljoprivrednim gospodarstvima – SUNČANE ELEKTRANE.

 

Prihvatljivi troškovi su:

  • Troškovi dostave, nabave i postave sunčane elektrane (dalje SE), ostala oprema za pravilan rad sustava, elementi SE s montažom i nosivom konstrukcijom za njihovo pričvršćivanje na krovišta
  • Troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta SE u mrežnom radu, dvosmjerno brojilo i dr.
  • Projektna dokumentacija potrebna za ugradnju i postavu SE

 

Više pročitajte ovdje.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”