Javni poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru” oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru” oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine.

 

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

 

Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 372.530.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Prihvatljivi prijavitelji

  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

 

Natječaj je otvoren od 05.01.2022. do 29.04.2022.

 

 

Izvor: strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“