Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2022. godini

Zagrebačka županija poziva sve udruge i druge neprofitne organizacije (zaklade, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe) kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija te čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja, da se prijave za financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga u zajednici.

 

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje prijavitelji provode na području Županije ili programe/projekte provode za korisnike s područja Županije, u 2022. godini.

 

Prijavitelji, sukladno ovom Javnom natječaju, mogu prijaviti program/projekt za sljedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Županiju:

 

 • zdravstveni, socijalni i humanitarni programi/projekti;
 • programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
 • programi/projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

 

Programi/projekti, koji se u okviru programskih područja smatraju prioritetnim su:

 

Zdravstveni, socijalni i humanitarni programi/projekti:

1.programi/projekti unapređenja i očuvanja zdravlja i prevencije bolesti:

 • rano otkrivanje zloćudnih i kroničnih bolesti
 • unapređenje zdravlja djece i mladih
 • unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom
 • uništavanje ambrozije
 • prevencija i suzbijanje bolesti ovisnosti

 

2.programi/projekti od socijalnog značenja:

 • psihosocijalna pomoć
 • prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
 • edukacija za buduće posvojitelje.

 

Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji:

 1. organizacija i provođenje pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji,
 2. savjetovalište za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji.

 

Programi/projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi:

 1. promicanje zdravlja, prevencija bolesti, briga i skrb o socijalnim potrebama članova umirovljeničkih udruga te poboljšanje kvalitete života umirovljenika
 2. poticanje kvalitete aktivnog življenja, resocijalizacije i integracije osoba starije životne dobi

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.800.000,00 kuna.

 

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna, do najviše 200.000,00 kuna.

 

Izuzetno, financijska potpora može se odobriti u većem iznosu ukoliko se ista odobrava zajednici, savezu ili drugom krovnom obliku udruživanja većeg broja prijavitelja.

 

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa/projekata je zaključno do 7. ožujka 2022.

 

Natječaj i sve detalje pogledajte ovdje.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”