Jačanje konkurentnosti tvrtke ATM Valve Solutions

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke ATM Valve Solutions (KK.03.2.1.06.1163)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodila ga je Razvojna agencija IGRA.

 

 

Središnji problem koji ATM Valve Solutions ovim projektom želi riješiti jest ograničena konkurentnost tvrtke koja je posljedica nedostataka u procesu proizvodnje. Kako bi se navedeni problem otklonio, tvrtka će u sklopu projekta nabaviti CNC stroj za izradu elemenata proizvoda te implementirati novi softver za projektiranje proizvoda. Navedeno će rezultirati jačanjem konkurentnosti i povećanjem efikasnosti u procesu proizvodnje.

 

Cilj projekta: Povećanje efikasnosti proizvodnog procesa nabavom CNC stroja za izradu elemenata proizvoda te implementacijom novog softvera za projektiranje proizvoda.

 

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljen, instaliran i pušten u rad CNC stroj za izradu elemenata proizvoda. Smanjeni troškovi rezanja elemenata za 40% (smanjeni troškovi proizvodnje za 7%) i smanjeno trajanje proizvodnog ciklusa za 12%. Zaposlena jedna osoba srednje stručne spreme za rad na stroju.

Nabavljena i instalirana licenca neograničenog trajanja za korištenje softvera za definiranje karakteristika ventila. Nabavljeno i instalirano serversko računalo na kojem se pokreće softver. Smanjeno trajanje proizvodnog ciklusa za 5% i smanjeni ukupni troškovi proizvodnje za 5%. Zaposlena jedna osoba visoke stručne spreme za rad s nabavljenim softverom.

Izrađena web stranica tvrtke ATM Valve Solutions. Izrađena trajna ploča s informacijama o projektu.

Konzultantska tvrtka je provela koordinaciju provedbe projekta: proveden je postupak nabave sukladno prilogu 4. za sve troškove u proračunu projekta, izrađena su najmanje 2 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, osigurano je poštivanje načela informiranja i vidljivosti, izrađeno je izvješće o provedbi projekta te su provedene sve ostale radnje koje su nužne da bi provedba projekta bila uspješna.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 367.790,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 266.649,75 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2017. – 15.06.2018.

 

 

 

Slika 1: CNC stroj za rezanje sufinanciran sredstvima projekta