Izmjena uvjeta kreditiranja za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak uveli su za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ mogućnost korištenja dužeg roka korištenja odobrenih sredstava (6 mjeseci umjesto ranije definiranog roka korištenja od 3 mjeseca) kao i dužeg roka otplate kredita (5 godina uključujući mogući poček do 12 mjeseci neovisno o zatraženom iznosu kredita).

 

Na taj se način ujednačavaju ranije definirani rokovi neovisno o zatraženom iznosu sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja.

 

Više informacija: https://ruralnirazvoj.hr/izmjena-uvjeta-kreditiranja-za-fi-obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj/

 

Izvor: ruralni razvoj