Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu

Grad Ivanić-Grad je dana 24.08.2017. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  koji je sufinanciran iz Europskih struktrunih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 

Kratki opis projekta: Izgradnjom i opremanjem Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora Grad Ivanić-Grad osigurava potrebnu infrastrukturu za potporu razvoju poduzetništva na području grada i okolice. Planirani modularni objekt korisne površine 722,70 m2 sastoji se od 6 jedinica za uredsko poslovanje i 7 proizvodnih jedinica. Poduzetnički inkubator u svojem djelovanju osim najma prostora za poslovanje i proizvodne aktivnosti poduzeća predviđa i pružanje različitih usluga iz domene poslovnog savjetovanja i edukacije za potrebe stalnih stanara, kao i za povremene korisnike i posjetitelje infrastrukture.

 

Ciljevi i očekivani rezultati: Projektom se namjerava poboljšati konkurentnost i održivost malih poduzeća kroz razvoj infrastrukture i ali i kroz koordiniranu potporu u smislu dodatnih usluga, edukacijskih aktivnosti, te transfera tehnologije i znanja. Osim na korištenje poslovne infrastrukture, korisnike inkubatora će se u sklopu potpornih aktivnosti poticati na stjecanje novih i proširenje usvojenih znanja i vještina kroz organizaciju savjetovanja i specijalističkih edukacija s ciljem podizanja konkurentnosti poduzeća-korisnika inkubatora. Pritom će fokus biti na prijenosu znanja o razvoju novih proizvoda i usluga i usavršavanje postojećih, te na korištenju suvremenih smart tehnologija u proizvodnim procesima. Opća je svrha projekta inkubiranje i razvoj tvrtki stanara u periodu od tri godine u kojem će im, osim usluga samog operatora infrastrukture, biti na raspolaganju i potporne usluge triju razvojnih agencija: Razvojne agencije IGRA, Razvojne agencije VE-GO-RA, te Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 8.316.291,65 kn

Iznos koji sufinancira EU (99,67%): 8.289.123,65 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017. – 01.09.2019.

 

 

 

Slika 1: Idejno rješenje zgrade inkubatora