HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije  u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” (referentni broj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti C1.1.2. R2-I4).

 

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe (poduzetničko-potporne institucije, poduzetnici, znanstveno-istraživačke organizacije, visoka učilišta i sl.) s relevantnim iskustvom u provedbi Programa akceleracije i infrastrukturom koja istu omogućuje da u svojstvu provoditelja Programa akceleracije sudjeluju u provedbi mjere C1.1.2. R2-I4.

 

Javni poziv pročitajte na poveznici ovdje.

 

Prethodno podnošenju iskaza interesa prijavitelji su dužni upoznati se s obaveznom dokumentacijom Javnog poziva kako slijedi:

1.           Upute za prijavitelje

2.           Obrazac 1. Prijedlog iskaza interesa (Prijavni obrazac)

3.           Obrazac 2. Izjava prijavitelja

5.           Prilog 1. Obavezan sadržaj Sporazuma

 

Iskaz interesa predaje se ispunjavanjem obrazaca koji su sastavni dio ovog Javnog poziva. Sva dokumentacija izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Iskazi interesa zaprimaju se od 12. srpnja do 1. rujna 2022. godine a mora sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu:

Dokument Oznaka Format
Prijedlog iskaza interesa (Prijavni obrazac) Obrazac 1. MS word ili PDF s prilozima u PDF-u
Izjava prijavitelja (s potpisom i pečatom nositelja i svih članova konzorcija). Obrazac 2. PDF

 

Prijavitelji podnose svoje iskaze interesa slanjem elektroničke pošte adresu: akcelerator@hamagbicro.hr

 

Ovim Javnim pozivom koji je dio provedbe mjere C1.1.2. R2-I4 odabrat će se uspješni prijavitelji s kojima će HAMAG-BICRO sklopiti Sporazum o provedbi Programa akceleracije

 

Cilj Javnog poziva je uspostavljena provedba visokokvalitetnog Programa akceleracije (dalje u tekstu: Program) koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja. Program će se provoditi u više ciklusa tijekom razdoblja od najviše tri godine. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja.

 

Ukupan raspoloživ iznos za provedbu mjere C1.1.2. R2-I4, osiguran u Državnom proračunu RH iz  Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO je 60.000.000,00 HRK.

 

Provedba mjere C1.1.2. R2-I4 završit će najkasnije 30. lipnja 2025. godine.

 

Izvor: hamagbicro.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“