HABOR: Obrtna sredstva Mjera COVID-19

Obrtna sredstva Mjera COVID-19 provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija, a najkasnije do 30.6.2021. (ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma).

 

Korisnici kredita:

 

  • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove,
  • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske, koji  trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno pribaviti COVID score koji izračunava FINA.

 

Namjena kredita:

  • Financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja);
  • Podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, kao i zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama;
  • podmirenje dospjelih kratkoročnih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima važećim u trenutku sklapanja ugovora o kreditu po ovoj Mjeri, maksimalno do 25% ukupnog kredita (odnosi se na obveze koje redovito dospijevaju, refinanciranje odnosno prijevremeno zatvaranje postojećih zaduženja je isključeno).

 

 

Više o Mjeri COVID-19: hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva-covid-19-mjera

 

 

Više izvora pomoći poduzetnicima za ublažavanje negativnih posljedica nastalih pandemijom COVID-19 virusa: hbor.hr/tema/pomoc-poduzetnicima

 

 

Izvor: hbor.hr

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”