Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja

Od 1. siječnja 2021. godine bit će obvezna fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja poput samoposlužnih aparata za kavu, aparata za sokove i grickalice, uređaja za pranje automobila u automatskim autopraonicama, samoposlužnih aparata za sendviče ili duhanske proizvode, samoposlužne fotokabine i sl.

 

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 121/19) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 146/12, 70/20) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine.

 

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja ne znači izdavanje fiskaliziranih računa za prodanu robu ili usluge, već bilježenje prodaje putem uređaja. Kod provedbe fiskalizacije samoposlužnih aparata kupcu se ne izdaje račun, nego se samo fiskalizira prodaja o čemu se podaci šalju Poreznoj upravi, što je regulirano gore spomentim Zakonom i Pravilnikom.

 

Prema članku 2. točki 6. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, prometom gotovine smatra se plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije uređeno drukčije.

 

Kako bi se proveo postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja u slučaju kad se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

 

Samoposlužni uređaj

U članku 30.a Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom definirano je da je samoposlužni uređaj automatizirani uređaj putem kojeg se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge tako da se pri plaćanju umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu prije spomenutog članka 2. točke 6. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba, odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji. Također, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kad se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe tako da se plaćanje izvršava slanjem SMS poruke na za to predviđen broj.

 

Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.

 

Prema članku 30.b Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom i u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji, poslovnim prostorom smatra se svaki samoposlužni uređaj i obveznik fiskalizacije dužan je kao poslovni prostor prijaviti zaseban samoposlužni uređaj.

 

Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja

Sukladno članku 20.b Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije putem samoposlužnih uređaja, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

 

Kako je utvrđeno člankom 30. c Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja koristeći podatke o poslovnom prostoru, a osobito OIB obveznika fiskalizacije i oznaku poslovnog prostora koja se odnosi na samoposlužni uređaj putem kojega obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije prodaje.

 

Obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužni su od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. siječnja 2021. godine dostaviti podatke u sustav fiskalizacije za svaki postojeći samoposlužni uređaji te istaknuti obavijest na svakom samoposlužnom uređaju.

 

Obveze obveznika fiskalizacije :

  • fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje
  • dostaviti podatke o svakom samoposlužnom uređaju Poreznoj upravi
  • koristiti programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji
  • omogućiti internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom

 

Novčane kazne za prekršitelje

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja obvezna je od 1. siječnja 2021. godine.

 

Ako obveznik fiskalizacije ne fiskalizira svaku prodaju putem samoposlužnih uređaja u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, kaznit će se novčanom kaznom za porezni prekršaj:

 

  • novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije;
  • novčanom kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije;
  • novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, obvezniku fiskalizacije.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”