Elektroničke usluge Porezne uprave

Elektroničke usluge Porezne uprave namijenjene su svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj, a može im se pristupiti na praktičan i jednostavan način s bilo kojeg računala povezanog na Internet.

 

Prednosti korištenja elektroničkih usluga:

 • Ušteda vremena – nema potrebe fizičkog odlaska u ispostavu Porezne uprave
 • Mogućnost komunikacije s Poreznom upravom 24 sata dnevno, 365 dana godišnje
 • Transparentno poslovanje s tijelima državne uprave
 • Mogućnost korištenja posrednika (npr. knjigovodstvenih servisa) za elektroničko poslovanje

 

Elektroničkim uslugama Porezne uprave moguće je pristupiti u bilo kojem trenutku otvaranjem internetske adrese aplikacije ePorezna u nekom od najkorištenijih preglednika – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 

Aplikacija omogućuje elektroničku predaju obrazaca, što uvelike olakšava i ubrzava cijeli postupak, a može joj se pristupiti u bilo kojem trenutku. Aplikacija se upotrebljava tako da porezni obveznik ispuni obrazac, potpiše ga korištenjem digitalnog certifikata, provjeri njegovu ispravnost i zatim pošalje, a Porezna uprava obrazac dalje provjerava i šalje na obradu.

 

Za korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta:

 • Posjedovanje čip kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) FINA-e ili poslovnih banaka koji sadrže digitalne certifikate izdane od FINA RDC (registar digitalnih certifikata)
 • Posjedovanje čitača čip kartice (ukoliko su certifikati pohranjeni na čip kartici)
 • Instalacija potrebnih softverskih komponenti za čitač čip kartice, USB-token ili dr. prema navodima proizvođača
 • Računalo barem minimalno preporučene konfiguracije
 • Registracija poslovnog subjekta u sustav ePorezna

 

Internet adresa aplikacije: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/

 

Korištenjem aplikacije ePorezna moguće je na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge Porezne uprave, bilo da se radi o predaji obrazaca, pregledu porezno-knjigovodstvenih kartica ili provjeri statusa poslanih obrazaca.

 

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave poduzetnicima su dostupne sljedeće usluge:

 

 1. Porez na dodanu vrijednost
 • Obrazac PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog obrasca PDV
 • Obrazac PDV-K – podnošenje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a
 • Obrazac ZP – podnošenje obrasca ZP – zbirna prijava
 • Obrazac PDV-S – podnošenje obrasca PDV-S – prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije
 • Obrazac PPO 2013/2014 – podnošenje obrasca PPO za 2013 i 2014 godinu – Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze
 • Obrazac INO PPO – podnošenje obrasca INO PPO – Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona
 • Obrazac PZ 42 i 63 – podnošenje obrasca PZ 42 i 63 – popis isporuka dobara u druge države članice Europske unije prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63

 

 1. Porez na dohodak i doprinosi
 • Obrazac JOPPD – podnošenje obrasca JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

 

 1. Porez na dobit
 • Obrazac PD – podnošenje obrasca PD – porez na dobit
 • Obrazac SR – podnošenje obrasca SR – obračun spomeničke rente
 • Obrazac TZ – podnošenje obrasca TZ – obračun turističke zajednice

 

 1. Porez na potrošnju
 • Obrazac PP-MI-PO – podnošenje obrasca PP-MI-PO – izvješće o obračunu poreza na potrošnju
 1. Uvid u porezno knjigovodstvenu karticu (PKK) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika
 2. Poslani obrasci – uvid u prethodno dostavljene obrasce i njihove statuse
 3. Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka
 4. Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje)

 

Korisnicima je također omogućeno:

 • Učitavanje, potpisivanje i slanje prethodno pripremljenih XML datoteka generiranih u računovodstvenim programima korisnika. Za prilagodbu računovodstvenih programa na portalu su dostupne XML Sheme i primjeri.
 • Korištenje G2B web usluge koja omogućuje poreznim obveznicima elektroničko podnošenje obrazaca bez upotrebe grafičkog korisničkog sučelja ePorezne. Tehnička specifikacija, sheme i primjeri dostupni su na portalu.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”