Drugi Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Ministarstvo turizma i sporta 26. kolovoza 2021. raspisalo je Drugi Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19. Javni poziv je otvoren zaključno do 06. rujna 2021.

 

Temeljem ovoga Programa dodjeljivat će se potpore poduzetnicima, i to: subjektima malog gospodarstva (trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtima) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su u upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik Ministarstva turizma i sporta) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 7/21.) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07., 88/10., 30/14. i 152/14.).

 

Poduzetnici će ostvariti pravo na potporu ukoliko su u 2020. godini trpjeli pad poslovnih prihoda od najmanje 75 % u odnosu na 2019. godinu.

 

Iznos potpore se utvrđuje temeljem ukupnog iznosa prihvatljivih troškova vezanih za turističku agenciju poduzetnika u promatranom periodu, uz uvjet da ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000,00 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije (sukladno dostavljenom izračunu za 2020. godinu).

 

Prihvatljivi troškovi:

– trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost

– trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže

– trošak odvoza komunalnog otpada

– trošak komunalne naknade

– trošak direktne spomeničke rente

– pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)

– trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije

– trošak usluge knjigovodstvenog servisa

– trošak održavanja informacijskog sustava

– trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja.

 

Više pročitajte na: mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji

Izvor: mint.gov.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”