Donesen Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija;  Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

 

Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene inovacijskim klasterima s ciljem poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti definiranim planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i provedbe klaster inicijativa za davanje podrške uspostavi strateških partnerstava i jačanju regionalne konkurentnosti, a u skladu s identificiranim tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029.

 

Potpore za inovacijske klastere imaju za cilj rješavanje tržišnih nedostataka povezanih s problemima koordinacije koji sprečavaju razvoj klastera ili ograničavaju interakciju i prijenos znanja unutar klastera. Državnim potporama može se poticati ulaganje u otvorene i zajedničke infrastrukture namijenjene inovacijskim klasterima ili djelovanje klastera u cilju promicanja suradnje, umrežavanja i učenja. Međutim, operativne potpore za inovacijske klastere trebale bi biti dopuštene samo na ograničeno razdoblje koje nije dulje od 10 godina.

 

Potpore za ulaganje će se dodjeljivati isključivo vlasniku inovacijskog klastera.

 

Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 50% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljivim troškovima operativne potpore za inovacijske klastere smatraju se troškovi rada zaposlenika i administrativni troškovi (uključujući režijske troškove) koji se odnose:

  • na poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja ili usmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške;
  • na promidžbu klastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija i povećala vidljivost;
  • na upravljanje objektima klastera; na organizaciju programa izobrazbe, radionica i konferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.

 

Najniži iznos državne potpore koji se može dodijeliti u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi 100.000 eura za prihvatljive troškove, a najviši iznos koji se može dodijeliti iznosi 1.000.000 eura za prihvatljive troškove.

 

Korisnik potpore podnosi zahtjev za dodjelu potpore temeljem ovog Programa Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

 

Ovaj Program primjenjuje se od dana stupanja na snagu, a po dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva financija, a najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

 

Izvor: razvoj.gov.hr