Dokumenti

2024. godina

RA IGRA_Program rada i plan poslovanja za 2024. godinu s planom nabave za 2024. godinu

RA IGRA_Odluka Skupštine o usvajanju godišnjeg programa rada i plana poslovanja za 2024. godinu

 

2023. godina

Program rada i Plan poslovanja RA IGRA za 2023. godinu

Odluka Skupštine o usvajanju godišnjeg programa i plana nabave za 2023. godinu

 

2022. godina

Program rada i Plan poslovanja s planom nabave RA IGRA za 2022. godinu

Odluka Skupštine o usvajanju godišnjeg programa i plana nabave za 2022. godinu

RA IGRA – Godišnje financijsko izvješće poduzetnika za 2021.g.

RA IGRA – Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 31.12.2021.

RA IGRA – Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti 2021. godine – Direktor

RA IGRA – Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti 2021. godine – Skupština

 

2021. godina

Plan nabave Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2021.

Godišnje financijsko izvješće Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2020.g.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2020. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2020. godinu

 

2020. godina

RA IGRA plan nabave za 2020. godinu

Godišnje financijsko izvješće Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju plana rada za 2020. godinu

Odluka o usvajanju god. fin. izvješća 2019. godina

Odluka uporaba dobiti za 2019. godinu

 

2019. godina

Godišnje financijsko izvješće Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2018. godinu

Razvojna agencija IGRA d.o.o. Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg programa rada i plana poslovanja Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2019. godinu

Odluka o uporabi dobitka Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2018. godinu

Program rada i plan poslovanja Razvojne agencije IGRA d.o.o. za 2019. godinu

 

2018. godina

RA IGRA Plan nabave 2018.

RA IGRA Program rada i financijski plan 2018.

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu

Odluka o uporabi dobiti za 2017. godinu

 

Dokumenti

Izjava o osnivanju društva

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

Pravilnik o arhivskoj građi

Službeni ispis iz sudskog registra u trgovačkom sudu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Razvojne agencija IGRA d.o.o.