Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti – obveza nefinancijskog izvještavanja za velike, male i srednje poduzetnike kreće od 2024.

Danas su poduzeća proširila svoj utjecaj do točke u kojoj poslovanje ne utječe samo na ekonomiju, nego i na društvo i okoliš. Poduzeća imaju značajan utjecaj na različita područja kao što su gospodarstvo, okoliš, socijalna i ljudska prava, kao i zdravlje zajednice u kojoj djeluju.

 

Prema Zakonu o računovodstvu, 1. siječnja 2017. godine u Hrvatskoj je započela obveza nefinancijskog izvješćivanja za određene poslovne entitete, velike poduzetnike, koji su ujedno i subjekti od javnog interesa te koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine.

 

Nova direktiva o nefinancijskom izvještavanju direktiva je o korporativnom izvještavanju o održivosti koje se odnosi na zeleno i okolišno, ali i na socijalnu i politiku ljudskih potencijala tvrtki te borbu protiv korupcije.

 

Obveznici nefinancijskog izvještavanja bit će svi veliki, mali i srednji poduzetnici. Mikro poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište isključeni su od te obveze. Iznimke su društva kćeri koje su izuzete od obveze nefinancijskog izvješćivanja ako su ta društva i njihova društva kćeri uključena u konsolidirani izvještaj poslovodstva njihova matičnog društva.

 

Europska komisija počela je izrađivati standarde izvješćivanja o održivosti. Prvi standardi se očekuju do kraja ove godine, a za male i srednje poduzetnike u 2023. godini. Prvi put će se morati izvješćivati od 2024. godine, odnosno izvještaji će morati biti predani 2025. godine.

 

Nefinancijsko izvješćivanje, tako zvano ESG izvješćivanje, svoj uzlet može zahvaliti investitorima i financijskim institucijama koji zahtijevaju sve veću transparentnost portfelja ulaganja.

 

Nefinancijske informacije poznate su i pod imenom ESG informacija o okolišu, društvu i upravljanju (ESG). Nefinancijske informacije su informacije o utjecaju poduzeća na okoliš i društvo te sadrži informacije koje se odnose barem na (Direktiva 2014/95/EU, čl. 1.):

 • okolišna
 • socijalna i kadrovska pitanja
 • te pitanja u vezi s poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanjem

 

Kako bi se poboljšala dosljednost i usporedivost nefinancijskih izvještaja koja se objavljuju diljem Unije, ovi izvještaji bi trebali sadržavati poduzete mjere o:

 

Okolišna pitanja:

 • aktualnim i predvidljivim učincima poslovanja poduzeća na okoliš te prema potrebi na zdravlje i sigurnost,
 • uporabi obnovljivih i/ili neobnovljivih izvora energije,
 • emisiji stakleničkih plinova,
 • uporabi vode i
 • onečišćenju zraka

 

Društvena i kadrovska pitanja:

 • jamčenju jednakosti spolova,
 • provedbi temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, uvjetima rada, socijalnog dijaloga, poštovanju prava radnika na informacije i savjetovanje, poštovanju prava sindikata, zdravlju i sigurnosti na poslu te dijaloga s lokalnim zajednicama i/ili na mjere poduzete radi osiguravanja zaštite i razvoja tih zajednica

 

Ljudska prava te borbe protiv korupcije i podmićivanja:

 • sprečavanju kršenja ljudskih prava i/ili važećim instrumentima za borbu protiv korupcije i podmićivanja

 

Ekonomski, društveni i okolišni aspekti poslovanja

 

 

 

 

Društveni aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti čine relevantni pokazatelji s pomoću kojih poduzetnik evaluira utjecaj svojeg poslovanja te utjecaj svojih proizvoda i usluga na društvo, poput društvenog ulaganja poduzeća, njegovu uključenost u razvoj lokalne zajednice te pitanja ljudskih i radnih prava.

 

Okolišni aspekt izvještavanja o društvenoj odgovornosti čine relevantni pokazatelji s pomoću kojih poduzetnik evaluira utjecaj svojega poslovanja te utjecaj svojih proizvoda i usluga na okoliš, poput tehnologije proizvodnje i učinkovitosti iskorištavanja prirodnih resursa.

 

Ekonomski aspekt društvene odgovornosti predstavlja sve relevantne pokazatelje uz čiju pomoć poduzetnik ostvaruje financijski profit, dok okolišni i društveni aspekti sadržavaju sve relevantne okolišne i društvene pokazatelje koji utječu ili mogu utjecati na ekonomski aspekt ili financijsku uspješnost poslovanja.

 

Tko su obveznici sastavljanja i objavljivanja nefinancijskih izvještaja?

 

 

Za više informacija  o obvezi nefinancijskog izvještavanja preuzmite prezentaciju.

 

Izvori: lidermedia.hr

idop.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”