Smart Circular Procurement – CircPro

 

Naziv projekta: Smart Circular Procurement

Akronim: CircPro

Vodeći partner: Kouvola Innovation Ltd

Financiranje: Program Interreg Europe

Razdoblje provedbe: 1.6.2018 – 31.5.2023

Ukupna vrijednost projekta: 2.050.524,00 €

 

Više o projektu: https://www.interregeurope.eu/circpro/

 

 

Projekt Smart Circular Procurement (akronim CircPro) financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe. Cilj projekta je promicanje tranzicije prema kružnoj ekonomiji (ponovna uporaba proizvoda) u partnerskim regijama kroz povećanje implementacije modela kružne javne nabave na nacionalnoj i regionalnoj razini.

 

Kada se principi i kriteriji kružne ekonomije inkorporiraju u nabavu proizvoda/usluga te kada se proizvodi dalje obrađuju nakon uporabe (jer su u njima zadržani popravljivi, izmjenjivi, odvojivi ili materijali i komponente za višekratnu uporabu), onda se takve nabave smatraju kružnim javnim nabavama.

 

Kroz utjecaj na odabrane javne politike, cilj je da se principi i kriteriji kružne ekonomije inkorporiraju na strateškoj razini, što bi u konačnici trebalo dovesti do toga da kružna javna nabava postane etablirana praksa u postupcima javne nabave gradova i općina. Posebni ciljevi CircPro projekta su: povećanje ekspertize (“know-how”) o kružnoj javnoj nabavi i recikliranim materijalima u partnerskim regijama; identifikacija, evaluacija, razmjena i diseminacija postojećih nacionalnih/regionalnih inicijativa, dobrih praksi, potpornih mjera i mreža koje podupiru implementaciju kružne javne nabave; identifikacija proceduralnih i pravnih prepreka s kojima se susreću naručitelji i dobavljači pri implementaciji javnih nabava s kružnim elementima; te poticanje dijaloga između naručitelja i dobavljača.

 

Svaka regija priprema Akcijski plan s konkretnim prijedlozima za unaprjeđenje postojećih regionalnih javnih politika, programa ili instrumenata. Posljednje dvije godine projekta posvećene su implementaciji Akcijskih planova te procjeni njihova učinka.

 

Projekt je sačinjen od 11 partnera iz 10 različitih europskih regija, a Razvojna agencija IGRA je jedan od njih. Ostale partnere čine: Kouvala Innovation (Lead partner – Finska), Bugarsko udruženje za recikliranje (Bugarska), Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja Regionalne vlade Andaluzije (Španjolska), Regija Piemont i Sveučilište u Torinu (Italija), Regija Istočna Makedonija i Trakija (Grčka), Litavski inovacijski centar (Litva), Općina Elverum (Norveška), Regionalna razvojna i koordinacijska komisija Alantejo (Portugal) te Stokholmski okolišni institut – Centar Tallin (Estonija).

 

 

 

 

Smart Circular Procurement project, generally referred to with its acronym CircPro, receives funding from the Interreg Europe Programme. The project aims to promote its partner regions’ transition towards circular economy (CE) related national and regional decision-making by increasing the implementation of circular procurement (CP).

 

When CE principles and criteria are incorporated into the procurement of products/services, and products will be further processed after use (having repairable, reusable, modifiable, separable components and materials), they are called circular procurements. Different types of technology-based sharing approaches, such as product service system, where users rent, lease and share products, instead of purchasing them, are also increasing.

 

Contributing to the selected policy instruments – as in Finland’s case to the Kymenlaakso Smart Specialisation Strategy (RIS3) – by aiming to incorporate the CE principles and criteria on the strategic level, the ultimate goal after the project is to get CPs as an established practice of municipalities and towns’ procurement. CircPro aims to: increase partner regions’ know-how on CP and recycled materials; to identify, assess, exchange and disseminate existing national/regional initiatives, good practices, supporting measures and networks that could boost the implementation of the CP; to identify procedural and legal barriers experienced by procurers and suppliers when implementing procurements with circular elements, and to enhance dialogue between suppliers and procurers. Every region prepares Action Plan with specific proposals for improving the existing regional policies, programmes or instruments. The last two years of the project are dedicated to implementing the Action Plans and evaluating their impact.

 

Project consortium is made up of 11 partners from 10 regions. Kouvola Innovation is the Lead Partner meaning that it coordinates the whole project and is responsible also for its own share of the project. Project partners come from Bulgaria (Bulgarian Association of Recycling), Spain (Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia), Italy (Piemonte Region & University of Turin), Greece (Region of East Macedonia and Thrace), Croatia (Development Agency IGRA), Lithuania (Lithuanian Innovation Centre), Norway (Municipality of Elverum), Portugal (Alentejo Coordination and Regional Development Commission) and Estonia (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre).

 

 

Title: Smart Circular Procurement
Acronym: CircPro
Lead Partner: Kouvola Innovation Ltd
Funding: Interreg Europe Programme
Implementation period: 1.6.2018–31.5.2023

 

 

 

Slika 1: Sastanak projektnih partnera, Kouvola (Finska)