Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – najčešće pogreške kod provedbe postupaka javne nabave

Kako bi se smanjile pogreške u pripremi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je upute o pripremi dokumentacije o nabavi s primjerima najčešćih pogreški u svim fazama, a koje su dostupne na stranicama Agencije za plaćanja i … Nastavi čitati Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – najčešće pogreške kod provedbe postupaka javne nabave