3. ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

Treći ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

 

Cilj Poziva je ugovaranje dodatnih projekata koji će kapitalizirati i dodatno maksimizirati učinkovitost učinaka i rezultata projekata koji su financirani u okviru 1. i/ili 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga i dovršeni do 30. lipnja 2022.

 

Namjera Programa je ugovoriti samo one projekte koji bi se usredotočili na određene vrste akcija/aktivnosti i rezultata Programa.

 

Program poziva sve zainteresirane projektne partnere koji su već proveli projekt unutar 1. i/ili 2. Poziva da dostave svoje koncepte, prema detaljima navedenim u Smjernicama za prijavitelje. Koncepti se mogu podnijeti unutar sve četiri prioritetne osi i svih specifičnih ciljeva.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. rujna 2022. do 07. listopada 2022. do 15:00 sati.

 

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u trećem Pozivu:

 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi
  1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području
  2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
  2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika
  2.2 Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske
  3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
  3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine
  4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području
  4.1. Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se ubrzao razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja u Programskom području.

 

Programsko područje u Hrvatskoj obuhvaća 4 županije: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju te 5 upravnih okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski te Mačvanski upravni okrug.

 

Indikativna alokacija za treći ograničeni Poziv za sve četiri Prioritetne osi iznosi 970.000,00 eura EU sredstava, dok intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

 

Više informacija možete pronaći na OVDJE.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“