2. Izmjena 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na 23. Sjednici, održanoj 27. travnja 2021., Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o 2. Izmjeni 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

LAG Natječaj se mijenja u slijedećim dijelovima:

 

1. Na 3. stranici, 1 Opće odredbe, 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

„Raspoloživa sredstva: 810.251,59 HRK.“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva:  1.312.887,86 HRK.“

 

2. LAG Natječaj se mijenja zbog tehničkih izmjena, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a promjene se odnose na:

  •  8. stranicu – 2. Zahtjevi za nositelja projekta, 2.1 Prihvatljivost nositelja projekta, dio iz teksta u točki b dopunjuje se, pa točka b sada glasi:
    „b) proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo/zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija”
  • 11. stranicu – 2. Zahtjevi za nositelja projekta, 2.3 Kriteriji za isključenje nositelja projekta u točki d. druga stavka se briše pa točka d sada glasi:
    “d. proizvođačka organizacija – ovisno o organizacijskom obliku proizvođačke organizacije: trgovačko društvo/zadruga: adresa sjedišta u Sudskom registru“

 

Osim u dijelovima teksta Natječaja, sukladno gore navedenom, tehničke izmjene su napravljene i u ostaloj natječajnoj dokumentaciji (prilozima i obrascima).

 

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ se ne mijenjaju.

 

Više informacija: www.fzoeu.hr/hr/ove-godine-105-milijuna-kuna-za-poticanje-elektricnih-vozila

Izvor: fzoeu.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”

Share

 

Više informacija: lag-moslavina.hr/natjecaj

Izvor: lag-moslavina.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”