Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Stažiranje u gospodarstvu

sij 18, 2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga Stažiranje u gospodarstvu. (više…)

Poziv za Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

sij 18, 2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“. (više…)

Održana prva informativna radionica u suorganizaciji RA IGRA i Hamag BiCro-a

sij 17, 2023

Jučer, ponedjeljak 16.1.2023. godine, održana je prva informativna radionica u suorganizaciji RA IGRA i Hamag BiCro-a na temu „Perspektive u korištenju EU fondova – Zajmovi”. (više…)

Radionica za izvoznike s područja Zagrebačke županije

sij 12, 2023

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organiziraju Izvoznu radionicu za poduzetnike s područja Zagrebačke županije koja će se održati u srijedu,...