Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

srp 08, 2024

Grad Ivanić-Grad objavio je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2024. godini (više…)

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja turističke djelatnosti na području grada Ivanić-Grada u 2024. godini

srp 08, 2024

Razvojna agencija IGRA d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja turističke djelatnosti na području grada Ivanić-Grada u 2024. godini (više…)

Objavljen prvi Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje i konverzija vinograda

lip 18, 2024

Objavljen je prvi Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje...

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE

lip 13, 2024

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE  u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti”...