Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Aktualni pozivi, programi i natječaji u poljoprivredi

pro 08, 2023

U nastavku pronađite informacije o aktualnim pozivima, programima i natječajima u poljoprivredi: (više…)

Još uvijek se stignete prijaviti: Znanstveno-stručni skup “Izazovi u proizvodnji buča i bučinog ulja u kontekstu klimatskih promjena”

stu 30, 2023

Saznaj – Probaj – Nauči   Pridružite nam se na Znanstveno-stručnom skupu na temu “Izazovi u proizvodnji buča i bučinog ulja u kontekstu klimatskih promjena” i naučite kako se nositi...

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja (JP ZO 11/2023)

stu 30, 2023

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja (JP ZO...

Znanstveno-stručni skup u poljoprivredi na temu “Izazovi u proizvodnji buča i bučinog ulja u kontekstu klimatskih promjena”

stu 22, 2023

Buča i bučino ulje – okusi i nauči!   Pridružite nam se na Znanstveno-stručnom skupu na temu “Izazovi u proizvodnji buča i bučinog ulja u kontekstu klimatskih promjena” i naučite...