Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Najava radionice: “Uvod u korištenje aplikacije Canva za korisnika početnika”

ruj 22, 2023

Želite svojim oglasima, infografikama, prezentacijama i posterima dati profesionalni izgled!? Canva je alat za vas! (više…)

Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“

ruj 14, 2023

Objavljen je Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“. (više…)

Donesen Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere

ruj 07, 2023

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere. (više…)

Radionica projekta LOGYCO – Postavljanje temelja za uspostavu lokalnih energetskih zajednica

ruj 05, 2023

    Ljubazno Vas molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem online prijave na POVEZNICI. (više…)