Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”

lip 02, 2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”. (više…)

U tijeku je podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije

lip 01, 2023

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane podnositelje da je u tijeku podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i...

Objavljen Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu

lip 01, 2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu. (više…)

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

svi 24, 2023

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. (više…)