Sedam koraka za otvaranje obrta

KOJIH SEDAM KORAKA TREBA PODUZETI ZA OTVARANJE OBRTA?

 

 1. Određivanje djelatnosti i utvrđivanje vrste obrta

Djelatnost obrta određuje se u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Možete odabrati više djelatnosti, no jedna od njih mora biti glavna.

Zatim je potrebno utvrditi je li, kad su vaš obrt i njegova djelatnost u pitanju, riječ o slobodnom, vezanom ili povlaštenom obrtu.

 • Slobodni obrti – moraju ispunjavati opće uvjete, a to je da nemate pravomoćnu zabranu obavljanja određene djelatnosti te da, ako je to potrebno, imate pravo korištenja prostora.
 • Vezani obrti – vlasnik, ili netko koga će vlasnik zaposliti, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit.
 • Povlašteni obrti – potrebna je povlastica.

Sve informacije o vezanim i povlaštenim obrtima pronaći ćete u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.

Kad ste odredili djelatnost i ustanovili kojoj vrsti pripada vaš obrt možete izabrati naziv obrta. Kako ćete nazvati svoj obrt ovisi o vašoj volji, no u nazivu svakako moraju stajati i vaše ime i prezime.

Vrlo je važno da službeni naziv obrta istaknete na sljedećim mjestima:

 • ulaz u poslovni prostor
 • pečat obrta
 • internetska stranica
 • računi i dopisi

 

 1. Definiranje sjedišta obrta

Sjedište obrta je adresa na kojoj se nalazi poslovni prostor obrta. Pravo korištenja prostora može se temeljiti na vlasništvu, ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora.

Ako je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, nije potreban ugovor o zakupu, no potrebna je izjava vlasnika i vlasnički list.

Kad je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrtničku djelatnost samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja.

Ako za obavljanje obrtničke djelatnosti nije potreban prostor sjedište obrta je adresa na kojoj vlasnik obrta ima prebivalište. Ako se djelatnost obavlja u više prostora tada obrtnik sam određuje koji je prostor sjedište obrta, a ostali prostori moraju se registrirati kao izdvojeni pogoni.

Ako obrtničku djelatnost želite obavljati u stanu, potrebno je provjeriti Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama.

 

 1. Upis obrta u Obrtni registar

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo na čijem će području biti sjedište obrta.

Prijava za upis u Obrtni registar podnosi se na propisanim obrascima koji se dobivaju u uredu ili su preuzeti s internetske stranice Ministarstva poduzetništva i obrta Portal Obrtnog registra Republike Hrvatske.

 1. Obrtni registar – obrasci koji se popunjavaju (ovisno o vrsti prijave):
 2. Priznavanje inozemnih kvalifikacija
 3. Evidencija sporednih zanimanja i domaćih radinosti

Prijavi je potrebno je priložiti:

 • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je ona propisana za djelatnost koja se registrira
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti – ako je riječ o vezanom obrtu
 • dokaz o pravu korištenja prostora
 • dokaze o uplati upravnih pristojbi

O registriranom obrtu obrtnik dobiva Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i obrtnicu.

 

 1. Izrada pečata

Po otvaranju obrta potrebno je izraditi pečat koji služi za ovjeru računa i drugih dokumenata obrta. Pri izradi pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar.

 

 1. Otvaranje bankovnog računa

Za otvaranje žiro računa u banci potrebna je osobna iskaznicu, rješenje o upisu, obrtnica i pečat.

 

 1. Prijava na HZMO i HZZO

Nadležni ured za gospodarstvo službeno dostavlja rješenje o upisu obrta Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Međutim, obrtnik je obvezan sam podnijeti prijavu za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebni su:

 • Tiskanica M – 11P – Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (za obrt)
 • Tiskanica M – 1P- Prijava o početku osiguranja (za vlasnika i zaposlenike)
 • Preslika rješenja o početku poslovanja obrta.

Nakon prijave na mirovinsko osiguranje automatski se obavlja upis u zdravstveno osiguranje.

 

 1. Prijava na poreznu upravu

U roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti obrtnik je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika pri ispostavi Porezne uprave prema svojem prebivalištu (ne prema sjedištu obrta, ako je ono različito od prebivališta obrtnika!).