Novosti

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA.  EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Više

Objavljeni novi natječaji za Mjeru 21 vrijedni 200 milijuna kuna!

Objavljena su dva nova natječaja za provedbu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., vrijedna 200 milijuna kuna.

Više

Počelo podnošenje zahtjeva za izravne potpore u poljoprivredi za 2021. godinu!

Od 8. ožujka 2021. u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi poljoprivrednici mogu podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS (Integrirani administrativni kontrolni sustav-IAKS) mjere ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Više

Novi natječaj za ulaganje u vinarije i marketing vina!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina“ u 2021. godini.

 

Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine.

Više

Na e-savjetovanju Natječaj za obnovu poljoprivrednih potencijala narušenih potresom!

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je e-savjetovanje za Natječaj za obnovu poljoprivrednih potencijala narušenih potresom.

 

Savjetovanje traje do 22. ožujka 2021.

Više

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. na e-savjetovanju!

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je na e-savjetovanje Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Savjetovanje je otvoreno do 12. ožujka 2021. godine.

Više

Milijun kuna za poduzetnike u turizmu!

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima u turizmu.

 

Korisnici sredstava mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti subjekti malog gospodarstva koji se bave turizmom i žele povećati standard i kvalitetu usluge i ponudu u već postojećim hotelima, kampovima i ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj poput kuća za odmor, hostela, planinarskih i lovačkih domova itd.

 

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 70.000 kuna dodjeljuju se za obnovu i opremanje smještajnih jedinca te razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja poput bazena, wellnessa i drugih rekreacijskih, sportskih i zabavnih sadržaja.

 

Natječaj je otvoren do 1. travnja 2021. godine.

Više

Zagrebačka županija objavila Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2021. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti!

Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2021. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište na području Zagrebačke županije i biti subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti. Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
 • Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
 1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti
 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa
 • Nabava vozila – isključivo kategorija N1 i koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
 • Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice).

 

Prihvatljive djelatnosti:

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
 • Područje F: Građevinarstvo
 • Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • Područje J: Informacije i komunikacije
 • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 • Područje P: Obrazovanje
 • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija.

 

Više informacija: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/382/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-povecanje-kon

 

 

 

Više

Zagrebačka županija objavila Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2021. godinu!

Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2021. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište na području Zagrebačke županije i biti subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti. Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

 

Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna.

Više

Građanima 1,3 milijuna kuna za fotonaponske sustave, kondenzacijske plinske kotlove i kotlove na biomasu u obiteljskim kućama!

U sklopu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) u obiteljskim kućama na svom području.

 

Javni natječaj otvoren je do 1. travnja 2021. godine.

Više

Nove oznake energetske učinkovitosti primjenjive u EU-u od 1. ožujka 2021.

Kako bi se potrošačima u EU-u pomoglo da smanje račune za energiju te ugljični otisak, od ponedjeljka, 1. ožujka 2021. u svim trgovinama i internetskim maloprodajnim trgovinama primjenjivat će se nova verzija široko prihvaćene EU-ove oznake energetske učinkovitosti. Nove oznake prvotno će se primjenjivati na četiri kategorije proizvoda – hladnjake i zamrzivače, perilice posuđa, perilice rublja i televizore (i druge vanjske monitore). Od 1. rujna nove će se oznake primjenjivati na žarulje i svjetiljke s fiksnim izvorima svjetlosti, a u nadolazećim godinama i na druge proizvode.

Više

Otvoreni natječaji za sufinanciranje promocije poljoprivrednih proizvoda!

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za sufinanciranje informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda Europske unije u inozemstvu i unutar EU.

 

Naglasak je stavljen na ekološke proizvode koje će poljoprivrednici imati priliku promovirati u zemljama s visokim potencijalom rasta poput Južne Koreje, Japana, Meksika i Kanade.

Više

Javni poziv za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji!

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom;
 2. Potpore za okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta;
 3. Potpore za plaćanje premija osiguranja.

 

Javni poziv otvoren je do 31. ožujka 2021. (Mjera 1.), odnosno do 15. studenoga 2021. godine. (Mjera 2. i 3.).

 

Više

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji!

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
 2. Edukacija i stručno osposobljavanje;
 3. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda;
 4. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području;
 5. Ulaganja u sektoru šumarstva.
Više

Potpore za redovito poslovanje, edukaciju i gospodarske manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji!

Zagrebačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu potpora za redovito poslovanje, edukaciju i gospodarske manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.

 

Prihvatljivi korisnici: zadruge poljoprivrednih proizvođača koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, proizvođačke organizacije koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije, koje su na području Zagrebačke županije organizatori gospodarske manifestacije od značaja za Županiju.

 

Natječaj je otvoren do 28. veljače 2021. godine.

Više

Potpore udrugama iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji!

Zagrebačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.

 

Iznos pojedinačne novčane potpore za tekuću godinu po jednom korisniku, ovisno o mjeri, kreće se od 1.500,00 do 50.000,00 kuna.

 

Natječaj je otvoren do 28. veljače 2021. godine.

 

Više

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Otvoren je deveti natječaj za Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.

 

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.

 

Prihvatljivi korisnici

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

Visina javne potpore po projektu iznosi najmanje 5.000 EUR, a najviše 150.000 EUR.

Više

Otvoren natječaj za potpore za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Više

Vaučeri za MSP-ove za bolje raspolaganje pravima intelektualnog vlasništva!

Otvoren je natječaj iz  Fonda za MSP-ove u okviru programa „Ideas Powered for Business” koji nudi financijsku potporu u obliku povrata troškova za usluge provjere intelektualnog vlasništva te prijavu žiga i dizajna, do maksimalnog iznosa od 1500 eura po poduzeću.

 

Rok za prijavu je 31. siječnja, no to je tek prvi od pet poziva za podnošenje zahtjeva koji će se objaviti tijekom 2021. godine.

Više

Poljoprivrednim gospodarstvima na potresom pogođenim područjima pružit će se financijska pomoć!

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, provedba tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, u tijeku je do 29. siječnja 2021. godine, a vlasnici PG-ova, poljoprivrednici čija su poljoprivredna gospodarstva stradala ili oštećena u potresu koji je zadesio područja RH u proteklim danima, imat će priliku prijaviti se na novi natječaj koji će biti objavljen u veljači, kad će proces prijava dodatno biti pojednostavljen, sve kako bi pomoć stigla u što kraćem roku.

Više

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Rok za prijavu je 30. travnja 2021.

 

Prihvatljivi korisnici

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Više

Ažuriran Vodič za potencijalne korisnike tipa operacije 4.4.1 ”Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”

U okviru Natječaja za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« korisnici mogu podnositi zahtjeve za potporu do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija: https://www.apprrr.hr/azuriran-vodic-za-potencijalne-korisnike-tipa-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/

Izvor: https://www.apprrr.hr/

 

 

Više

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

 

Izmjenama se jasnije definiraju načini kontrole razine proizvodnje za pojedine biljne sektore iz Programa.

Više

Poduzetnicima ponovno na raspolaganju „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“!

Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa.

 

U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će poduzetnicima izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva. Program se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a osigurano je ukupno 1,3 milijarde kuna.

 

Poduzetnici mogu zatražiti zajam u iznosu do 380.000 kuna, uz kamatnu stopu od 0,25%.

Više

Objavljeni natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama i mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Više

Produžen rok za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treće izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.

Više

A1 Hrvatska stanovnicima Ivanić Grada, Dugog Sela i lokalnih općina dovodi internet s brzinama do 100 Mbit/s!

Tvrtka A1 Hrvatska će do 2023. godine uložiti preko 77 milijuna kuna u izgradnju širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH tehnologiji (eng. Fiber to the Home) i bežičnim tehnologijama koje će omogućiti brzine interneta do 100 Mbit/s za stanovnike gradova Ivanić-Grad i Dugo Selo te općina Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ.

Više

Produženi rokovi za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za Mjeru 21!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene Natječaja za provedbu Mjere 21 “Izvanredna privremena potpora poljoprivredncima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19” – MSP-ovi

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je 10. studenoga 2020. godine do 12:00 sati.

 

Izmijenjen je i Natječaj za provedbu Mjere 21 “Izvanredna privremena poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COCID-19 – POLJOPRIVREDNICI

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je 11. studenoga 2020. godine do 12:00 sati.

Više

Javni poziv za sufinanciranje korištenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u industrijskim sustavima, obrtima i OPG-ovima!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna ili prerađivačka industrija) kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30 posto.

Više

Objavljeni Vodiči za korisnike i dodatno pojašnjenje za Mjeru 21!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – “POLJOPRIVREDNICI” i VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – “MSP-ovi“ kao pomoć korisnicima kod podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore.

 

Više informacija: https://ruralnirazvoj.hr/vodici-za-korisnike-i-dodatno-pojasnjenje-za-mjeru-21/

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/

Više

BizHack Startup Caffe

Hrvatska gospodarska komora uz podršku Lean startup Hrvatske od rujna do studenoga organizira BizHack Startup Caffe, ciklus online susreta s domaćim poduzetnicima s ciljem razmjene informacija, iskustava i znanja između poduzetnika i sudionika.

Više

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i poduzećima koja su posebno pogođena krizom uzrokovanom bolešću COVID-19!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja.

 

Više

Razvoj i nadogradnja AGRONET sustava – u tijeku priprema za novo programsko razdoblje!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi prošle je godine započela s pripremama za novo programsko razdoblje. Nova zajednička poljoprivredna politika uvodi monitoring – sustav za nadzor i kontinuirano praćenje obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama. Monitoring će tako u novom programskom razdoblju biti jedan od obveznih osnovnih elemenata provjere Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS sustava), a koji je preduvjet za isplatu potpora.

 

Više

Objavljen 5. natječaj LAG-a “MOSLAVINA” – 2. raspis za tip opreacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”!

Obavještavamo vas da je 15. 10. 2020.  objavljen 5. Natječaj LAG-a „Moslavina“ – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1. iz PRR). Tekst LAG Natječaja, kao i pripadajuću natječajnu dokumentaciju (obrasce i priloge) možete pronaći na internetskoj stranici LAG-a „Moslavina“ (www.lag-moslavina.hr) ili na sljedećem linku: http://lag-moslavina.hr/natjecaj-to-1-1-4/

Više

Poduzetnicima sredstva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

Više

U zgradu Poduzetničkog inkubatora uselili prvi stanari!

Gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš potpisao je s predstavnicima tvrtke DIA Pharm Lab d.o.o., Ugovor o najmu poslovnog prostora u Modularnom drvno-tehnološkom inkubatoru Ivanić-Grad.

Više

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Više

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo informaciju o energetskoj obnovi višestambenih zgrada!

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je nove izmjene vezane uz sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više

Osigurano 266 milijuna kuna za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u proizvodnim industrijama!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će 15. listopada 2020. godine objaviti drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Više

Sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju – obavijest o zatvaranju Javnog poziva!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 29. lipnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

 

Nakon obrade svih prijava za sufinanciranje zaprimljenih do 31. kolovoza 2020. godine, predmetni se Poziv smatra zatvorenim.

Više

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1 – obavijest korisnicima!

Temeljem Upute Ministarstva poljoprivrede o postupanju po konačnim Zahtjevima za isplatu prilikom provedbe 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a uzimajući u obzir ograničenja u planiranoj provedbi projekata uzrokovanih pandemijom COVID-19, Agencija za plaćanja će odobriti i isplatiti konačni Zahtjev za isplatu i onim korisnicima koji u fazi administrativne kontrole konačnog Zahtjeva za isplatu nisu ispunili pokazatelje vezano uz odredbe zapošljavanja nositelja diversificirane djelatnosti.

 

Navedeni uvjet korisnik je dužan ispuniti u roku od godine dana od datuma podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu. Navedeni rok od godine dana odnosi se i na stvaranje novih i na zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Više

Novi europski istraživački prostor – plan za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji i oporavku Europske unije

Europska komisija donijela je Komunikaciju o novom europskom prostoru za istraživanje i inovacije.

 

Novi europski istraživački prostor, temeljen na izvrsnosti, konkurentan, otvoren i usmjeren na talente unaprijedit će europsko istraživačko i inovacijsko okruženje, pospješiti tranziciju Europske unije prema klimatskoj neutralnosti i njegov vodeći položaj u području digitalizacije, potaknuti oporavak od društvenih i gospodarskih posljedica krize uzrokovane koronavirusom te povećati otpornost Europske unije na buduće krize.

 

Više informacija: https://ec.europa.eu/novi_europski_istrazivacki_prostor

 

Izvor: Europska komisija

 

Više

Produljenje roka za prijavu u bazu EU projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu!

Prijava projektnih prijedloga u bazu projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu produljena je do 14. listopada 2020.

 

Do sada je prijavljeno 1.998 projekata vrijednih više od 3,35 milijardi eura.

Više

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

 

Predmet poziva je dodjela sredstva za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu.

 

Rok za prijavu je 23. studenoga 2020.

Više

Natječaj za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta – produžen rok za podnošenje zahtjeva!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 16.4. » Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta« – provedba tipa operacije 16.4.1 » Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta «.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu se produžuje do 12:00 sati 30. listopada 2020. godine.

Više

U Križu održan sastanak povezivanja poduzetnika i potpornih subjekata u poduzetništvu!

U sklopu provedbe projekta „Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“ u Križu je 25. rujna održano događanje sa svrhom povezivanje poduzetnika s područja Općine Križ s relevantnim potpornim subjektima.

 

Predstavnici Općine Križ, Hrvatske gospodarske komore i Razvojne agencije IGRA  razmijenili su s poduzetnicima informacije o potrebama, mogućnostima i ciljevima lokalnih poduzetnika te raspravili teme vezane uz poboljšanje uvjeta za općeniti razvoj poduzetništva na području Općine Križ.

 

Više

Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura – produžen rok za podnošenje zahjeva!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je druge izmjene drugog Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.

 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu do 12:00 sati 30. studenoga 2020. godine.

Više

Sudjelujte u predlaganju projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu!

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga u sljedećem programskom razdoblju.

 

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova, te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je svima zainteresiranima da se uključe u stvaranje baza projekata popunjavanjem sljedećeg upitnika.

 

Prijave projekata za kreiranje baze projekta za financiranje iz EU fondova otvorene su do 30. rujna 2020. godine.

Više

SAJAM ZIMNICE I AUTOHTONIH PROIZVODA 16.-18. listopada 2020. godine, Trg bana Josipa Jelačića, Zagreb – POZIV ZA PRIJAVU IZLAGAČA

Ministarstvo poljoprivrede i Grad Zagreb organiziraju Sajam zimnice i autohtonih proizvoda koji će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu od 16. do 18. listopada 2020. godine.

 

Prijave za sudjelovanje izlagača bit će moguće na mrežnoj stranici sajam zimnice od 21. rujna 2020. godine od 12:00 sati do popunjenosti predviđenih mjesta. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu.

 

Organizatori izlagačima osiguravaju besplatno sudjelovanje na manifestaciji.

Više

Dodatna sredstva za mjere pomoći vinarima!

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. rujna 2020. godine donesene su dodatne Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine koje omogućuju učinkovitu raspodjelu i korištenje sredstava za mjere pomoći u sektoru proizvodnje vina uslijed poremećaja na tržištu izazvanih širenjem epidemije COVID-19.

 

Ukupan iznos za provedbu interventnih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina povećava za 13,2 milijuna kuna i sada iznosi 57 milijuna kuna. Također se povećavaju i intenziteti potpora za mjere Ulaganje u vinarije i marketing vina sa 60% na 70% i Restrukturiranje i konverzija vinograda sa 80% na 90%.

 

Više

Poduzetnicima potpore za poticanje razvoja poduzetništva u Zagrebačkoj županiji!

Zagrebačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2020. godinu.

 

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva – trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti – koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije.

 

Više

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije za vlastitu potrošnju u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

 

Prijave se mogu podnositi od 26. listopada 2020. u 9:00 sati.

Više

Natječaj za tip operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ – produžen rok za podnošenje zahtjeva za potporu!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je druge izmjene drugog Natječaja za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu produžuje se do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

Više

Privremeno zatvoren Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima – za vlastitu potrošnju!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 31. kolovoza obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima – za vlastitu potrošnju.

 

Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu premašen je u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 10 milijuna kuna.

 

Više

Energetska obnova obiteljskih kuća – prijave od sutra!

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća otvara se za prijave sutra, 1. rujna 2020. u 9:00 sati.

 

Prijave se podnose elektroničkim putem na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz E-sustav za prijave na javne pozive Fonda: https://prijave.fzoeu.hr/

 

 

Više

Poništen Natječaj za tip operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila poništenje Natječaja za provedbu Podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« objavljenog 25. lipnja 2020. te njegovih prvih izmjena objavljenih 22. srpnja 2020. godine.

Više

Natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ – rok produžen do 30. rujna!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

 

Izmjenama se mijenja rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu do 30. rujna 2020. godine.

Više

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – rok produžen do 18. rujna!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  četvrte izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

 

Izmjenama natječaja produžuje se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu do 18. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Više

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu.

 

Javnim pozivom udrugama se za troškove provedbe programa dodjeljuje financijska potpora u iznosu od 5.000 do 50.000 kuna.

 

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. rujna 2020. godine.

Više

Natječaj za tip operacije 6.2.1. – rok produžen do 10. rujna!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

 

Ovim izmjenama rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen je do 10. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Više

Natječaj za tip operacije 4.2.1. – rok produžen do 21. kolovoza!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treću izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. » Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda « – provedba tipa operacije 4.2.1 » Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima «.

 

Izmjenom natječaja  rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen je do 21. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

 

Više

Izmjena uvjeta kreditiranja za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak uveli su za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ mogućnost korištenja dužeg roka korištenja odobrenih sredstava (6 mjeseci umjesto ranije definiranog roka korištenja od 3 mjeseca) kao i dužeg roka otplate kredita (5 godina uključujući mogući poček do 12 mjeseci neovisno o zatraženom iznosu kredita).

 

Više

Za razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Ivanić-Grada 36 milijuna kuna EU sredstava!

U petak, 31. srpnja 2020. ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak korisnicima je uručila ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ ukupne vrijednosti 270,6 milijuna kuna.

 

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture na kojemu se temelji natječaj od velikog je značenja za sva područja koja nisu od komercijalnog interesa za telekomunikacijske operatere, a cilj mu je postizanje digitalne transformacije i povećanja nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) do 2023. godine.

 

Projektu „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada“ dodijeljeno je 36 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Više

Natječaj za restrukturiranje i konverziju vinograda – produžen rok za prijavu!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Restrukturiranje i konverzija.

 

Izmjenom se rok za podnošenje prijava produžuje do 10. kolovoza 2020. godine.

Više

Jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Ministarstvom financija pokrenulo je Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija u okviru drugog paketa mjera čiji je cilj poticanje i ponovno pokretanje proizvodnje i distribucije kulturnih sadržaja te osiguravanje dodatne likvidnosti poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija na koje je zabrana okupljanja i otkazivanja događanja, zatvaranja kazališta, kina i koncertnih dvorana ostavila negativne posljedice.

 

Programom je predviđeno 300 milijuna kuna kredita uz jamstvo u iznosu 100 % glavnice kredita, odnosno najviše 800.000 EUR po korisniku.

Više

Natječaj za zakup poslovnih prostora u Modularnom drvno-tehnološkom inkubatoru!

Grad Ivanić-Grad objavio je 27. srpnja javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad.

Više

Novosti u provedbi kontrola na terenu za izravne potpore

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela  je  kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava.

 

U skladu s uvedenim novitetima, izvještaje o kontroli na terenu s utvrđenim nesukladnostima Agencija za plaćanja korisnicima više neće slati redovnom poštom na adresu sjedišta gospodarstva, stoga ovim putem korisnicima skrećemo pozornost da redovito provjeravaju obavijesti koje im stižu na korisničke račune mrežne aplikacije AGRONET.

Više

Natječaj za ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

 

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23. listopada 2020. godine.

 

Više

Zagrebačka županija objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za predlaganje program u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu.

 

Ukupni iznos sredstava je 700.000,00 kuna, a financirat će se programi izdavačke djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, manifestacije u kulturi, te amaterizam u kulturi.

 

Javni poziv otvoren je do 21. kolovoza.

Više

Nove kreditne linije za vinare i vinogradare!

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj s ciljem ublažavanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

 

Najviši iznos kredita može biti 1,52 milijuna kuna, a krediti se odobravaju bez naknada uz kamatnu stopu od 0,5% godišnje i rokove otplate do 3 ili do 5 godina (ovisno o iznosu kredita).

Više

Izmjena natječaja za 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Novi rok za podnošenje prijave!

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi do 3. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Više

Europska komisija objavila dva natječaja za programe informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

Kako bi poduprla poljoprivredni sektor u oporavku od krize uzrokovane epidemijom COVID-19, Europska komisija objavila je dva nova poziva na dostavu projektnih prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda.

Više

Održana radionica na temu energetske obnove obiteljskih kuća

U petak, 3. srpnja Razvojna agencija IGRA održala je radionicu na kojoj je građanima predstavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Prezentacija s radionice: Javni poziv energetska obnova OK

Više

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta.  Svrha je natječaja dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

Više

Građanima donacije za kupnju energetski učinkovitih vozila!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv na temelju kojeg će građanima dodjeljivati sredstva za nabavu jednog novih energetski učinkovitih vozila – električnih vozila, vozila s plug-in hibridnim pogonom i vozila na vodik.

Više

Najava natječaja: Energetska obnova višestambenih zgrada

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“  u listopadu!

Više

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju.

Više

Pravnim osobama sufinanciranje za električna vozila i punionice!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javne pozive za sufinanciranje električnih vozila namijenjen pravnim osobama te onaj za sufinanciranje punionica.

Više

Održane radionice za poduzetnike u Ivanić-Gradu i Križu

Trill Digitalni marketing – prezentacijaU sklopu projekta “Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike” koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj održane su dvije od predviđenih jedanaest besplatnih radionica koje će u sljedećih godinu dana RA IGRA organizirati za poduzetnike u istočnom dijelu Zagrebačke županije.

 

Prva radionica održana je 24. lipnja u Ivanić-Gradu, a druga 29. lipnja u Križu.

 

Više

Objavljen natječaj za 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”

Na raspolaganju novih 50 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja!

 

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Više

Energetska obnova obiteljskih kuća – radionica za građane

Razvojna agencija IGRA za građane organizira informativnu radionicu o Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

 

Radionica će se održati  u petak, 3. srpnja 2020. u kino-dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, s početkom u 10:00 sati.

 

Na radionici će biti predstavljeni uvjeti javnog poziva, popis potrebne dokumentacije i sustav za podnošenje prijava.

 

Molimo građane da se pri sudjelovanju u događanju pridržavaju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz epidemiju COVID-19!

Više

Objavljen javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća

Građanima na raspolaganju 203 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

 

Na poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg.

 

Osnovni uvjeti za obiteljsku kuću:

 1. zakonita – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, odnosno svaka druga kuća koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
 2. da nije nadograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
 3. u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
 4. ima najviše 3 stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2

 

Zahvati koji će se sufinancirati: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.

 

 

Više informacija: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Izvor: Ministarstvo graditeljstva

 

Više

Još 7 dana za prijavu na natječaj “Znakovi kvalitete”!

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Projekte je moguće prijaviti do 29. lipnja 2020. godine.

Više

U Ivanić-Gradu besplatna radionica za poduzetnike i obrtnike!

Projekt „Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“

 

 

Razvojna agencija IGRA Ivanić-Grad poziva Vas na besplatnu radionicu za male poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike s područja Ivanić-Grada.

 

Radionica će se održati 25. 06. 2020. od 9:00 do 14:00 sati u novootvorenom Modularnom drvno-tehnološkom inkubatoru Ivanić-Grad na adresi Poduzetnička ulica 11, Ivanić-Grad. https://www.google.com/maps/MDTI

Više

Uskoro objava javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

 

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća 25. lipnja 2020. – prijave početkom rujna!

 

Poziv će sa svim uvjetima sufinanciranja biti objavljen na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više

Produženi rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu za tipove operacija 4.1.3, 4.2.1 i 4.2.2.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za provedbu Mjere 4 „Ulaganje u fizičku imovinu“!

Više

Objavljen natječaj za 3.2.1 “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

 

Sredstva za informiranje potrošača i promociju proizvoda!

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

 

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje

 

Više

Zagrebačka županija objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikrosubjekte čiji je rad obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19

Za očuvanje gospodarske aktivnosti poduzetnicima 13 milijuna kuna! 

 

Javni poziv namijenjen je mikro subjektima malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva, samostalne profesije) sa sjedištem i poslovanjem na području Zagrebačke županije.

 

Cilj Programa je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost OBUSTAVLJENA uslijed djelovanja epidemija koronavirusa COVID-19.

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

– za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti

– za podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti

– za korištenje/najam poslovnog prostora

– za komunalne troškove (el. energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad)

– za troškove telekomunikacija

– za knjigovodstvene usluge

– za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti

– i drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti.

 

PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. ožujka do 1. rujna 2020. godine.

 

Rok za dostavu prijave je 6. srpnja 2020. godine.

Izvor: Zagrebačka županija

Više

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – izmjena natječaja

Novi rok za prijavu!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvu izmjenu natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

 

U sklopu izmjena pojašnjavaju se pojedini uvjeti prihvatljivosti, mijenja se predložak Poslovnog plana te se rok za prijavu pomiče na 10. lipnja 2020. godine.

Više

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

 

Krediti uz kamatnu stopu od 0,5% i bez naknada!

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

 

Prijave počinju od 1. lipnja 2020. godine.

Više

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava – izmjena natječaja

Izmijenjeni natječaji 8.5.1. i 8.5.2.!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Više

Izmjene natječaja za 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Novi rok za podnošenje prijave!

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi od 3. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 3. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Više

6.4.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prijave počinju 28. svibnja!

 

Natječajem se podupire razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

 

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Više

Novi natječaj – Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Poljoprivrednicima 100 milijuna kuna za osiguranja!

 

Svrha je natječaja dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Više

Ministarstvo poljoprivrede povećava financijska sredstva za nove natječaje za 650 milijuna kuna

U 2020. godini poljoprivrednicima kroz natječaje na raspolaganju 2,2 milijarde kuna!

 

S ciljem povećanja samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje, a kao odgovor na trenutačnu situaciju, u indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu dodana su tri nova natječaja za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Više

Poziv za sudjelovanje u predakceleracijskom programu TECH BOOST

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. zajedno s nositeljem programa njemačkim fondom Finance in Motion i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom otvara natječaj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu.

Više

Ivanić-Grad na listi izabranih prijavitelja za izgradnju mreže širokopojasnog interneta

Nakon završenog postupka pred-odabira u okviru Javnog poziva – dostava prijava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje listu prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv.

Više

Poljoprivrednicima dodatnih 3,2 milijuna kuna bespovratnih potpora

Nakon dodijeljenih 5 milijuna kuna bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu, poljoprivrednicima Zagrebačke županije za istu namjenu na raspolaganju je novih 3,2 milijuna kuna. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 150.000 kuna. Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2019. godine.

Više

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

Fond je najavio objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama za 18. rujna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Više