Novosti

Natječaj za tip operacije 4.2.1. – rok produžen do 21. kolovoza!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treću izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. » Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda « – provedba tipa operacije 4.2.1 » Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima «.

 

Izmjenom natječaja  rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen je do 21. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

 

Više

Izmjena uvjeta kreditiranja za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak uveli su za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ mogućnost korištenja dužeg roka korištenja odobrenih sredstava (6 mjeseci umjesto ranije definiranog roka korištenja od 3 mjeseca) kao i dužeg roka otplate kredita (5 godina uključujući mogući poček do 12 mjeseci neovisno o zatraženom iznosu kredita).

 

Više

Za razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Ivanić-Grada 36 milijuna kuna EU sredstava!

U petak, 31. srpnja 2020. ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak korisnicima je uručila ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ ukupne vrijednosti 270,6 milijuna kuna.

 

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture na kojemu se temelji natječaj od velikog je značenja za sva područja koja nisu od komercijalnog interesa za telekomunikacijske operatere, a cilj mu je postizanje digitalne transformacije i povećanja nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) do 2023. godine.

 

Projektu „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada“ dodijeljeno je 36 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Više

Natječaj za restrukturiranje i konverziju vinograda – produžen rok za prijavu!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Restrukturiranje i konverzija.

 

Izmjenom se rok za podnošenje prijava produžuje do 10. kolovoza 2020. godine.

Više

Jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Ministarstvom financija pokrenulo je Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija u okviru drugog paketa mjera čiji je cilj poticanje i ponovno pokretanje proizvodnje i distribucije kulturnih sadržaja te osiguravanje dodatne likvidnosti poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija na koje je zabrana okupljanja i otkazivanja događanja, zatvaranja kazališta, kina i koncertnih dvorana ostavila negativne posljedice.

 

Programom je predviđeno 300 milijuna kuna kredita uz jamstvo u iznosu 100 % glavnice kredita, odnosno najviše 800.000 EUR po korisniku.

Više

Natječaj za zakup poslovnih prostora u Modularnom drvno-tehnološkom inkubatoru!

Grad Ivanić-Grad objavio je 27. srpnja javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad.

Više

Novosti u provedbi kontrola na terenu za izravne potpore

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela  je  kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava.

 

U skladu s uvedenim novitetima, izvještaje o kontroli na terenu s utvrđenim nesukladnostima Agencija za plaćanja korisnicima više neće slati redovnom poštom na adresu sjedišta gospodarstva, stoga ovim putem korisnicima skrećemo pozornost da redovito provjeravaju obavijesti koje im stižu na korisničke račune mrežne aplikacije AGRONET.

Više

Natječaj za ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

 

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23. listopada 2020. godine.

 

Više

Zagrebačka županija objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za predlaganje program u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu.

 

Ukupni iznos sredstava je 700.000,00 kuna, a financirat će se programi izdavačke djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, manifestacije u kulturi, te amaterizam u kulturi.

 

Javni poziv otvoren je do 21. kolovoza.

Više

Nove kreditne linije za vinare i vinogradare!

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj s ciljem ublažavanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

 

Najviši iznos kredita može biti 1,52 milijuna kuna, a krediti se odobravaju bez naknada uz kamatnu stopu od 0,5% godišnje i rokove otplate do 3 ili do 5 godina (ovisno o iznosu kredita).

Više

Izmjena natječaja za 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Novi rok za podnošenje prijave!

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi do 3. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Više

Europska komisija objavila dva natječaja za programe informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

Kako bi poduprla poljoprivredni sektor u oporavku od krize uzrokovane epidemijom COVID-19, Europska komisija objavila je dva nova poziva na dostavu projektnih prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda.

Više

Održana radionica na temu energetske obnove obiteljskih kuća

U petak, 3. srpnja Razvojna agencija IGRA održala je radionicu na kojoj je građanima predstavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Prezentacija s radionice: Javni poziv energetska obnova OK

Više

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta.  Svrha je natječaja dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

Više

Građanima donacije za kupnju energetski učinkovitih vozila!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv na temelju kojeg će građanima dodjeljivati sredstva za nabavu jednog novih energetski učinkovitih vozila – električnih vozila, vozila s plug-in hibridnim pogonom i vozila na vodik.

Više

Najava natječaja: Energetska obnova višestambenih zgrada

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“  u listopadu!

Više

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju.

Više

Pravnim osobama sufinanciranje za električna vozila i punionice!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javne pozive za sufinanciranje električnih vozila namijenjen pravnim osobama te onaj za sufinanciranje punionica.

Više

Održane radionice za poduzetnike u Ivanić-Gradu i Križu

U sklopu projekta “Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike” koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj održane su dvije od predviđenih jedanaest besplatnih radionica koje će u sljedećih godinu dana RA IGRA organizirati za poduzetnike u istočnom dijelu Zagrebačke županije.

 

Prva radionica održana je 24. lipnja u Ivanić-Gradu, a druga 29. lipnja u Križu.

 

Više

Objavljen natječaj za 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”

Na raspolaganju novih 50 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja!

 

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Više

Energetska obnova obiteljskih kuća – radionica za građane

Razvojna agencija IGRA za građane organizira informativnu radionicu o Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

 

Radionica će se održati  u petak, 3. srpnja 2020. u kino-dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, s početkom u 10:00 sati.

 

Na radionici će biti predstavljeni uvjeti javnog poziva, popis potrebne dokumentacije i sustav za podnošenje prijava.

 

Molimo građane da se pri sudjelovanju u događanju pridržavaju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz epidemiju COVID-19!

Više

Objavljen javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća

Građanima na raspolaganju 203 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

 

Na poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg.

 

Osnovni uvjeti za obiteljsku kuću:

 1. zakonita – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, odnosno svaka druga kuća koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
 2. da nije nadograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
 3. u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
 4. ima najviše 3 stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2

 

Zahvati koji će se sufinancirati: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.

 

 

Više informacija: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Izvor: Ministarstvo graditeljstva

 

Više

Još 7 dana za prijavu na natječaj “Znakovi kvalitete”!

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Projekte je moguće prijaviti do 29. lipnja 2020. godine.

Više

U Ivanić-Gradu besplatna radionica za poduzetnike i obrtnike!

Projekt „Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“

 

 

Razvojna agencija IGRA Ivanić-Grad poziva Vas na besplatnu radionicu za male poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike s područja Ivanić-Grada.

 

Radionica će se održati 25. 06. 2020. od 9:00 do 13:30 sati u novootvorenom Modularnom drvno-tehnološkom inkubatoru Ivanić-Grad na adresi Poduzetnička ulica 11, Ivanić-Grad. https://www.google.com/maps/MDTI

Više

Uskoro objava javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

 

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća 25. lipnja 2020. – prijave početkom rujna!

 

Poziv će sa svim uvjetima sufinanciranja biti objavljen na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više

Produženi rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu za tipove operacija 4.1.3, 4.2.1 i 4.2.2.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za provedbu Mjere 4 „Ulaganje u fizičku imovinu“!

Više

Objavljen natječaj za 3.2.1 “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

 

Sredstva za informiranje potrošača i promociju proizvoda!

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

 

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje

 

Više

Zagrebačka županija objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikrosubjekte čiji je rad obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19

Za očuvanje gospodarske aktivnosti poduzetnicima 13 milijuna kuna! 

 

Javni poziv namijenjen je mikro subjektima malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva, samostalne profesije) sa sjedištem i poslovanjem na području Zagrebačke županije.

 

Cilj Programa je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost OBUSTAVLJENA uslijed djelovanja epidemija koronavirusa COVID-19.

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

– za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti

– za podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti

– za korištenje/najam poslovnog prostora

– za komunalne troškove (el. energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad)

– za troškove telekomunikacija

– za knjigovodstvene usluge

– za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti

– i drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti.

 

PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. ožujka do 1. rujna 2020. godine.

 

Rok za dostavu prijave je 6. srpnja 2020. godine.

Izvor: Zagrebačka županija

Više

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – izmjena natječaja

Novi rok za prijavu!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvu izmjenu natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

 

U sklopu izmjena pojašnjavaju se pojedini uvjeti prihvatljivosti, mijenja se predložak Poslovnog plana te se rok za prijavu pomiče na 10. lipnja 2020. godine.

Više

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

 

Krediti uz kamatnu stopu od 0,5% i bez naknada!

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

 

Prijave počinju od 1. lipnja 2020. godine.

Više

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava – izmjena natječaja

Izmijenjeni natječaji 8.5.1. i 8.5.2.!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Više

Izmjene natječaja za 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Novi rok za podnošenje prijave!

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te se prijave mogu podnositi od 3. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 3. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Više

6.4.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prijave počinju 28. svibnja!

 

Natječajem se podupire razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

 

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Više

Novi natječaj – Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Poljoprivrednicima 100 milijuna kuna za osiguranja!

 

Svrha je natječaja dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Više

Ministarstvo poljoprivrede povećava financijska sredstva za nove natječaje za 650 milijuna kuna

U 2020. godini poljoprivrednicima kroz natječaje na raspolaganju 2,2 milijarde kuna!

 

S ciljem povećanja samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje, a kao odgovor na trenutačnu situaciju, u indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu dodana su tri nova natječaja za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Više

Poziv za sudjelovanje u predakceleracijskom programu TECH BOOST

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. zajedno s nositeljem programa njemačkim fondom Finance in Motion i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom otvara natječaj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu.

Više

Ivanić-Grad na listi izabranih prijavitelja za izgradnju mreže širokopojasnog interneta

Nakon završenog postupka pred-odabira u okviru Javnog poziva – dostava prijava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje listu prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv.

Više

Poljoprivrednicima dodatnih 3,2 milijuna kuna bespovratnih potpora

Nakon dodijeljenih 5 milijuna kuna bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu, poljoprivrednicima Zagrebačke županije za istu namjenu na raspolaganju je novih 3,2 milijuna kuna. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 150.000 kuna. Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2019. godine.

Više

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

Fond je najavio objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama za 18. rujna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Više

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture

Grad Ivanić – Grad nalazi se na listi odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture za koje je dostavljen valjan iskaz interesa temeljem  Javnog poziva: „Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”.

 

Više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Ministarstvo kulture objavilo je da će Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu biti raspisan 4. rujna s rokom prijave do 4. listopada 2019. godine.

Više

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Više

Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 26. lipnja objaviti Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te će građanima biti dostupno 11 milijuna kuna.

Više

Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2019.

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.

Više

Otvoren natječaj za zapošljavanje u Razvojnoj agenciji IGRA

Razvojna agencija IGRA otvorila je natječaj za zapošljvanje za jedno radno mjesto.

 

Traži se kandidat za rad na radnom mjestu Voditelja projekata – savjetnika (1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno uz probni rok).

Više

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu.

Više

Otvoren Javni natječaj za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje fotonaponskih sustava i kondenzacijskih plinskih kotlova za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije za 2019. godinu

U sklopu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan milijun kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava i kondenzacijskih plinskih kotlova u obiteljskim kućama na svom području. Javni natječaj otvoren je do 15. srpnja 2019. godine.

Više

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 22. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama objaviti Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama. Ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17.490.346 kuna. Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku, za kupnju jednog ili više vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, odnosno u slučaju električnog bicikla, nisu ranije bila korištena.

Više

Zagrebačka županija raspisala javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu

Zagrebačka županija je dana 03. svibnja 2019. godine raspisala javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu.  Natječaj je otvoren do 03. lipnja 2019. godine.

Više

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Više

Predstavljanje projekta – Modularno drvno-tehnološki poduzetnički inkubator

Poštovani,

pozivamo Vas da nam se pridružite na predstavljanje projekta „Izgradnja modularnog drvno – tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu“ koji će se održati u utorak, 9.4.2019.

Više

Zagrebačka županija dodjeljuje 6 milijuna kuna za potpore male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 6 milijuna kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 150.000 kuna. Javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2019. godine.

Više

Započela izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu

U Ivanić – Gradu je dana 21.03.2019. započela izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu.

 

Više

Radionice LAG-a Moslavina za potrebe prijave na 3. LAG Natječaj

Pozivamo vas na radionice LAG-a „Moslavina“, na kojoj će zainteresirani poljoprivrednici biti upoznati s uvjetima prihvatljivosti, procedurama, načinom prijave i dokumentacijom potrebnom za prijavu na 3. LAG Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja. Natječaj je to za veće poljoprivrednike, čija je SO veličina PG iznad 8.000 €.

 

Natječaj s pripadajućom dokumentacijom biti će objavljen 1.4.2019. na www.lag-moslavina.hr, a vijest o istom će se objaviti i na web stranicama JLS, koje pripadaju području LAG-a Moslavina. Rok za podnošenje prijave projekata je od 16.4.2019. do 16.5.2019. godine. Visina potpore po projektu iznosi od min. 5.000 do max. 40.000 €, a maksimalni iznos projekta iznosi 100.000 € (bez PDV-a). Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih aktivnosti, a za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% (uvjeti za mlade poljoprivrednike detaljno će biti propisani Natječajem).

 

 1. Radionica će se održati u Čazmi, 1. travnja 2019. godine (gradska vijećnica, Kralja Tomislava 1, Čazma) od 10,00 sati, za prijavitelje s područja Grada Čazme i Općine Dubrava.
 2. Radionica će se održati u Ivanić-Gradu, 1. travnja 2019. godine (prostorije Spomen doma „Alojz Vulinec“, Beliceva 1, Ivanić-Grad) od 13,00 sati, za prijavitelje s područja Ivanić-Grada, Križa i Kloštar Ivanića.
 3. Radionica će se održati u Garešnici, 2. travnja 2019. godine (gradska vijećnica Grada Garešnice, Vladimira Nazora 22, Garešnica) od 12,00 sati, za prijavitelje s područja Garešnice, Hercegovca i Velike Trnovitice.
 4. Radionica će se održati u Kutini, 3. travnja 2019 godine (Sala za sastanke gradske tržnice, Tržna 8, Kutina) od 12,00 sati, za prijavitelje s područja Sisačko-Moslavačke županije.

 

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima.

 

Poziv – Radionice za potrebe prijave na LAG Natječaj

Više

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daje građanima novih 17 milijuna kuna za električna vozila

Nakon što je prošle godine u samo par sati građanima dodijeljeno 12 milijuna kuna, Fond je najavio novi Javni poziv, koji će 3. travnja i službeno objaviti u Narodnim novinama. Danas su objavljene osnovne informacije o pozivu te Prijavni obrazac, kako bi se svi zainteresirani mogli na vrijeme pripremiti za podnošenje zahtjeva.

Više

63 milijuna kuna za ulaganja u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. ožujka 2019. Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023. vrijedan 63 milijuna kuna.

Više

Hrvatska poljoprivreda nakon 2020. – poljoprivrednici uključite se u izradu strategije

U tijeku je izrada strateških dokumenata kojima će se odgovoriti na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine. Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva nakon 2020. godine definirat će ciljeve i smjernice djelovanja poljoprivredne politike kako bi se povećala konkurentnost hrvatske poljoprivrede.

 

Više

Prijave za digitalni katalog seoskog turizma moj-seoski.hr

Ministarstvo turizma izradilo je aplikaciju moj-seoski.hr s ciljem uspostave digitalnog kataloga seoskog turizma Republike Hrvatske. Svrha izrade aplikacije, koja je sastavni dio mrežnih stranica Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, promocija je poljoprivrednih gospodarstava koja se bave nekim od oblika turističko-ugostiteljske djelatnosti.

Više

Za komunalne projekte općina i gradova 30 milijuna kuna

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” broj 132/17).

Sufinancirat će se projekti projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Prijave se mogu podnijeti u roku od 30 dana odnosno do 22. ožujka 2019. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2019. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” broj 132/17).

 

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo a nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2019. godini. S odabranim korisnicima potpisati će se ugovori o sufinanciranju.

 

Sve informacije o javnom pozivu i potrebna dokumentacija za prijavu dostupni su na POVEZNICI.

Izvor: mgipu.gov.hr

Više

Objavljen Indikativni plan objave natječaja za 2019. godinu iz Programa ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti. Ovu godinu smo započeli s više od 15,7 milijardi kuna stavljenih na raspolaganje korisnicima kroz natječaje, što predstavlja 87% ukupno raspoloživih sredstava za razdoblje 2014.-2020. Dosad je ugovoreno 10,3 milijarde kuna, što čini oko 65% ukupne alokacije. Korisnicima je isplaćeno 31% programske alokacije, odnosno 5,5 milijardi kuna.

Više

Zagrebačka županija dodjeljuje 500.000 kuna za programe i projekte braniteljskih udruga

Zagrebačka županija temeljem javnog natječaja dodijelit će 500.000 kuna udrugama proizašlim iz Domovinskog rata za prioritetne programe i projekte na području brige za branitelje i članove njihovih obitelji. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2019. godine.

 

Više

Za školske turističke projekte Ministarstvo turizma dodjeljuje 400 tisuća kuna

Ministarstvo turizma je s ciljem poboljšanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova i općenito srednjeg strukovnog obrazovanja u turističkom sektoru, objavilo javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala. Ukupno 400 tisuća kuna iz programa bit će dostupno za širok spektar projekata, koji uključuju stvaranja turističkih proizvoda, promocije i uvođenja IT komunikacijskih tehnologija i sl.

 

Više

Objavljen program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“: Za unaprjeđenje turističke ponude u 2019. Ministarstvo turizma osiguralo gotovo 24 milijuna kuna

S ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2019. godini, Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za program ‘Konkurentnost turističkog gospodarstva’. Kroz ovaj program u proračunu je predviđeno bespovratnih 23,6 milijuna kuna koje će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenih novih tehnologija i slično.

 

Više

Povećana alokacija za mjeru 6.3.1. – još 65 milijuna kuna za mala poljoprivredna gospodarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 5. veljače 2019. godine izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

 

Više

Projekti Ivanić – Grada u razdoblju od 2015. do 2018. godine

Prema podacima Zagrebačke županije iz siječnja 2019. u razdoblju od 2015. do 2018. godine Zagrebačka županija dodijelila je gradovima i općinama 10 milijuna kuna iz Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz programa Europske unije i ostalih izvora. Od navedenih sredstava Gradu Ivanić-Gradu dodijeljeno je gotovo milijun kuna, što Ivanić-Grad smješta na drugo mjesto najuspješnijih gradova po dodijeljenim sredstvima iz navedenog programa Zagrebačke županije u protekle četiri godine. Ivanić-Grad zauzima i drugo mjestu među gradovima prema broju prijava s prijavljenih 27 projekata.

 

Više

Ministarstvo turizma objavilo natječaj za jačanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

 

Više

MZOE odobrilo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 315 mil. kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Ministar Tomislav Ćorić potpisao je Odluku kojom se Fondu dodjeljuje 315 milijuna kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020., kojima će kroz objedinjeni postupak javne nabave koji će provesti Fond biti nabavljeno 1.230.695 spremnika za 407 jedinica lokalne samouprave. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Više

Potpore turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica koji se odvijaju na turistički nerazvijenim područjima.

Više

Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama“, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Više

Održana završna konferencija projekta “Croatian Makers Plus”

U Ivanić-Gradu je održana završna konferencija projekta Croatian Makers Plus – za darovitu djecu koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Više

Održana “Edukacija o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova”

Razvojna agencija IGRA  održala je edukaciju  namijenjenu jačanju kapaciteta prvenstveno poduzetnika i obrtnika, ali i djelatnika JLS i poduzetničkih potpornih institucija, u cilju učinkovitog korištenja EU fondova.  Edukacija je bila namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, djelatnicima JLS, djelatnicima poduzetničkih potpornih institucija. Edukacija je sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije.

 

Više

POZIV NA RADIONICU »Edukacija o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova«

Razvojna agencija IGRA sa zadovoljstvom vas poziva na edukaciju sufinanciranu sredstvima Zagrebačke županije namijenjenu jačanju kapaciteta prvenstveno poduzetnika i obrtnika, ali i djelatnika JLS i poduzetničkih potpornih institucija, u cilju učinkovitog korištenja EU fondova.  Edukacija je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, djelatnicima JLS, djelatnicima poduzetničkih potpornih institucija.

Više

Objavljen Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.

 

Više

Poljoprivrednici, saznajte kako do besplatnog sustava za navodnjavanje!

Zagrebačka županija ima priliku u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine kandidirati se za europska sredstva za izgradnju sustava javnog navodnjavanja poljoprivrednih površina na svom području.

Više

FZOEU građanima dodjeljuje 12 milijuna kuna za uvođenje obnovljivih izvora energije u sustavima grijanja i hlađenja

31. listopada 2018. Fond je pokrenuo novi Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. „S 12 milijuna kuna građanima ćemo sufinancirati nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalica topline. Ovisno o području gdje se kuća nalazi, moguće je dobiti poticaje u rasponu od 40% do 80%, odnosno maksimalno do 35 tisuća kuna s PDV-om za ugradnju sustava na biomasu ili do 45 tisuća kuna s PDV-om za sustave s dizalicom topline.“ najavio je direktor Fonda Dubravko Ponoš.

 

Više

Otvoreno e-savjetovanje za Poziv ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2’

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“.

Više

U rujnu sljedeće godine svoja će vrata otvoriti Poduzetnički inkubator u Ivanić-Gradu

Do rujna 2019. godine Ivanić-Grad će imati završen Modularni drvno-tehnološki poduzetnički inkubator za mlade poduzetnike koji će se izgraditi u Poslovnoj zoni UPU 6. U narednom periodu bit će raspisana javna nabava za izvršitelja radova. Na površini većoj od 700 m2 izgradit će se 17 zasebnih funkcionalno-prostornih jedinica namijenjenih korisnicima infrastrukture, među kojima 7 proizvodnih jedinica i 6 jedinica za uredsko poslovanje.

Više

Radionica o korištenju financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja

S ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u prostorijama Gradske vijećnice grada Sveti Ivan Zelina u petak, 21. rujna 2018. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati održat će se radionica na kojoj će svi zainteresirani dobiti informacije o uvjetima i načinu korištenja financijskih instrumenata te odgovore na praktična pitanja oko podnošenja zahtjeva i korištenja zajmova, jamstva i kredita.

Više

Poljoprivrednicima od 1. rujna dostupni najpovoljniji zajmovi

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Sredstva rezervirana za financijske instrumente iznose pola milijarde kuna. Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

Više

Novim natječajem i povećanjem alokacije za 400% poduzetnicima na raspolaganju 200 milijuna kuna za “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva usuglasili su stav oko poništenja natječaja „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT“ kao i oko otvaranja novog poziva u najskorijem roku kojim će se podići alokacija za 400 %, odnosno na 200 milijuna kuna.

Više

Otvoren natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Više

Poziv na stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim školama na temu robotike

U petak i subotu 23. i 24. ožujka u Tehnološkom Parku Zagreb održat će se nacionalno stručno usavršavanje namijenjeno nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih škola.

Više

LAG “Moslavina” objavljuje 1. LAG Natječaj za male poljoprivrednike

LAG “Moslavina” objavljuje 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za Tip operacije 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Više

Objavljen je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Više

Poziv na radionice za potencijalne korisnike mjera iz Ruralnog razvoja (tip operacije 6.2.1. i 4.1.1.)

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 i mjere 6.

Više

Objavljen natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Više

Pregled aktualnih natječaja za EU sredstva

Početak 2018. godine donosi brojne mogućnosti za financiranje projekata iz sredstava europskih fondova.

Više

Europska komisija otvorila natječaje za informiranje i promociju poljoprivrednih proizvoda “Uživajte, to je iz Europe”

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za programe promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar EU s ciljem podizanja razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda i visokim standardima koji se primjenjuju u proizvodnji, povećanju konkurentnosti i potrošnji europskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Više

Objavljen Indikativni plan objave natječaja za 2018. godinu iz Programa ruralnog razvoja

Za mjere iz Programa ruralnog razvoja RH u 2018. godini raspisat će se ukupno 30 natječaja, za što je osigurano 3,75 milijardi kuna potpore.

Više

Otvoreni natječaji za zapošljavanje u Razvojnoj agenciji IGRA

Razvojna agencija IGRA otvorila je natječaj za zapošljvanje za dva radna mjesta.

Više

Otvoren Poziv “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obajvilo je Poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Više

Besplatne edukacije za poduzetnike u Ivanić-Gradu

Razvojna agencija IGRA vas poziva na besplatne edukacije za poduzetnike na temu EU fondova koje će se održati 9., 10. i 11. listopada u Maloj sali Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu.

Više

Zagrebačka županija objavila rezultate natječaja namijenjenog poduzetnicima

Prijave na Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2017. godini zatvorene su 29.05.2017., a u četvrtak 14.09.2017. objavljene su privremene bodovne liste.

Više

Održano svečano potpisivanje Ugovora za projekt “Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu”

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić potpisala je devet novih Ugovora za Poziv „Razvoj poslovne infrastrukture“ kojima je ukupno dodijeljeno 104.760.924,54 kuna.

Više

Projekt izgradnje modularnog poduzetničkog inkubatora odabran za financiranje iz EU fondova

Projektu “Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu” kojeg je izradila Razvojna agencija IGRA odobreno je financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 8.289.123,65 kuna što čini 99% ukupne vrijednosti projekta.

Više

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška programima usmjerenim mladima”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv pod nazivom Podrška programima usmjerenim mladima koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Više

Gradu Ivanić-Gradu odobreno financiranje projekta za rad s darovitom djecom

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić donio je odluku o financiranju projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini.

Više

Zagrebačka županija raspisala natječaj za potpore u poduzetništvu

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 3,2 milijuna kuna za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje poduzetništva u 2017. godini.

Više

Raspisani natječaji za podmjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo 5 natječaja u sklopu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”

Više