Kako napisati poslovni plan

Poslovni plan je podrobna analiza ulaganja u određeni posao te predviđanje budućih rezultata i mogućih rješenja za potencijalne rizične situacije u poslovanju.   Poslovni se plan izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da bi se identificirali načini za smanjenje stupnja rizika, te utroška vremena i sredstava. Što … Nastavi čitati Kako napisati poslovni plan