Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Održana radionica „Prihvatite promjene i budite uspješni – uvod u NLP”

lip 27, 2022

Razvojna agencija IGRA d.o.o. održala je danas, 27.6.2022. godine, radionicu „Prihvatite promjene i budite uspješni – uvod u NLP” sufinanciranu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog Fonda...

Otvoren privremeni Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026.

lip 24, 2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01). Bespovratna sredstva...

Uložite u osnaženje najvažnije kapitala vašeg poduzeća – sebe!

lip 24, 2022

Prijavite se na radionicu na radionicu „Prihvatite promjene i budite uspješni – uvod u NLP“. Radionica će se održati u ponedjeljak 27. lipnja 2022. od 11:00 do 16:00 sati u...

Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (ZO/EnU-2/2022)

lip 21, 2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva – udruga vrijedan 6 milijuna kuna, a najveći iznos...