Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Poziv na prezentaciju POS stanova u Ivanić-Gradu

lip. 11, 2021

Grad Ivanić-Grad poziva građane zainteresirane za kupovinu stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na prezentaciju POS stanova u Ivanić-Gradu koju će održati Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama dana...

Održana radionica “Poticanje poduzetništva jačanjem liderskih vještina”

lip. 11, 2021

Razvojna agencija Grada Ivanić-Grada IGRA organizirala je online edukaciju s ciljem promicanja poduzetništva jačanjem liderskih vještina. Organizacija radionice sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog Fonda...

Besplatna online radionica “Poticanje poduzetništva jačanjem liderskih vještina” – rezervirajte svoje mjesto

lip. 08, 2021

Poštovane poduzetnice, poštovani poduzetnici,   Razvojna agencija IGRA Ivanić – Grad poziva Vas na besplatnu online radionicu “Poticanje poduzetništva jačanjem liderskih vještina”. Organizacija radionice sufinancirana je u okviru Operativnog programa...

Objavljen novi natječaj za tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

lip. 08, 2021

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 2. lipnja 2021. četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom...