Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Otvoreni natječaji za sufinanciranje promocije poljoprivrednih proizvoda!

velj. 08, 2021

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za sufinanciranje informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda Europske unije u inozemstvu i unutar EU.   Naglasak je stavljen na ekološke proizvode koje...

Javni poziv za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji!

velj. 01, 2021

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.   Prihvatljive aktivnosti: Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili...

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji!

velj. 01, 2021

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.   Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u modernizaciju i...

Potpore za redovito poslovanje, edukaciju i gospodarske manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji!

velj. 01, 2021

Zagrebačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu potpora za redovito poslovanje, edukaciju i gospodarske manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini.  ...