Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Donesen Pravilnik o provedbi programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala

ruj. 17, 2021

Obavještavamo pčelare da je dana 15. rujna 2021. godine objavljen Pravilnik o provedbi programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala (Narodne novine br. 100/2021). (više…)

Objavljena prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

ruj. 15, 2021

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ 14. rujna 2021. godine objavilo je prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa....

Video: Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije IGRA d.o.o. za portal Volim Ivanić

ruj. 15, 2021

Valentin Gadža, direktor razvojne agencije IGRA gostovao je u emisiji “Gradska skica” portala Volim Ivanić. U emisiji je govori o novostima, aktivnostima i planovima agencije te o gradskim i županijskim...

Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

ruj. 15, 2021

Grad Ivanić-Grad poziva udruge koje obavljaju djelatnosti u području poljoprivrede da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu. Svrha Javnog natječaja je dodjela financijskih potpora...