Identifikacija projektnih ideja i mogućnosti za njihovo financiranje

Strukturiranje projektnih ideja i njihovo oblikovanje u projekte koji su zreli za prijavu na natječaje iz EU fondova, natječaje koje raspisuju ministarstva, županijske natječaje i dr.

Priprema projektnih prijava i provedba projekata

Prikupljanje i analiza dokumentacije za prijavu, priprema prijavnih obrazaca i provedba svih ostalih radnji nužnih za prijavu projekata na natječaje za sufinanciranje. Praćenje projekata u fazi provedbe i izrada izvješća o provedbi

Organizacija informativno-edukativnih radionica

Kreiranje i provedba tematskih radionica koje su prilagođene zahtjevima i potrebama različitih ciljanih skupina

O nama

Razvojna agencija IGRA lokalna je potporna institucija koju je osnovao Grad Ivanić-Grad i čija je svrha priprema i provedba gradskih razvojnih projekata te pružanje usluga poslovnog savjetovanja poduzetnicima, poljoprivrednicima i drugim subjektima s područja Grada.

Agencija je osnovana kao odgovor na rastuću potrebu za stvaranjem kvalitetnih projekata koji se mogu kandidirati na natječaje za sufinanciranje iz europskih ili nacionalnih fondova. Takav projektni način razmišljanja u konačnici pozitivno utječe na razvoj lokalne sredine što je ujedno i cilj Razvojne agencije IGRA.

Novosti

Akumulirane novosti na području sufinanciranja projekata iz EU fondova ili državnih, županijskih te lokalnih proračuna.

Natječaj za tip operacije 4.2.1. – rok produžen do 21. kolovoza!

kol. 06, 2020

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treću izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. » Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda «...

Izmjena uvjeta kreditiranja za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“

kol. 06, 2020

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska banka za obnovu razvitak uveli su za financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ mogućnost korištenja dužeg...

Za razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Ivanić-Grada 36 milijuna kuna EU sredstava!

kol. 03, 2020

U petak, 31. srpnja 2020. ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak korisnicima je uručila ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije...

Natječaj za restrukturiranje i konverziju vinograda – produžen rok za prijavu!

srp. 31, 2020

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019....